Menu Close

O nama

Dragi prijatelji!

Sredstva društvene komunikacije imaju posebno važnu ulogu u naviještanju Božje riječi. Prvo je Riječ Tijelom postala, zatim se ta Riječ prenosila usmeno preko od Boga pozvanih glasnika. Poslije je ta riječ napisana. Crkva je tu riječ ljubomorno i brižno čuvala do današnjih dana. Pisana riječ čitala se u originalnim jezicima, a onda je došao Drugi vatikanski koncil koji je, po nadahnuću Duha Svetoga, odlučio svete tekstove prevesti na materinjske jezike. Tako Biblija postaje svima dostupna. Do sada je prevedena na 2661 jezika.

Duhovni mislioci pripremali su Božju riječ za sve uzraste i generacije. Poruka je uvijek ista – upoznati Isusa Krista, ali se mijenja način naviještanja. Mijenjaju se sredstva da se ispuni zadaća, a ona je samo jedna – navijestiti Isusa Krista svakom čovjeku. Stigla je era elektronskih medija. Čudo tehnike preplavilo je sve pore ljudskog života. Ušla je duboko u živote mladih, djece. Njome se koristi škola. Bez nje se ne može zamisliti budućnost. Nije li to izazov za Crkvu? Ona je to prihvatila i izvrsno koristi kao sredstvo naviještanja Radosne vijesti.

Mi smo kao misijska zajednica odlučili pokrenuti našu internet stranicu kao suvremeno sredstvo komunikacije. To je prilika da u svakom trenutku možete saznati što se događa u zajednici. Osobito je i Bogom dano sredstvo povezivanja naše velike i raspršene zajednice. Vjerujem da je to korak naprijed u ispunjavanju zadataka koje nam Crkva postavlja. Neka se Božja riječ preko ove stranice navijesti svima. Neka nas stranica ujedinjuje kao prvu zajednicu da budemo jedno srce i jedna duša.

Hvala svima koji se trude da stranica ugleda svjetlo dana. U pozitivnom raspoloženju krenimo naprijed. Sve vas pozdravlja uređivački tim na čelu sa voditeljem misije.

Misijski centar Pforzheim