Menu Close

Četvrta vazmena nedjelja – Nedjelja Dobrog pastira

Dragi vjernici, draga djeco, a napose bolesni!
Crkva je zatvorena. Do daljnjega nema zajedničkih misnih slavlja, nema zajedničkih pobožnosti. Ostao nam je samo internet kao put komunikacije. Naši svećenici su odlučili da vam za svaku nedjelju pošalju misna čitanja, propovijed, molitvu vjernika i molitvu kao duhovni lijek protiv korona virusa.
Neka se obitelj okupi zajedno i moli službu riječi prema sljedećem redoslijedu:
– Otac ili majka započinje molitvu znakom križa.
– Djeca čitaju čitanja, roditelji Evanđelje.
– Posluša se propovijed.
– Poslije toga djeca mole molitvu vjernika.
– Ostanite u kratkoj šutnji u molitvi Isusu da dođe u vaše srce. To je duhovna pričest.
– Za kraj se moli molitva za zdravlje.
Vaši svećenici vam šalju blagoslov svako jutro kod mise u 8.45 iz svoje kapele. Ostanimo povezani u molitvi.

Prvo čitanje (Dj 2,14a.36-41):

Čitanje Djela apostolskih

Na dan Pedesetnice Petar zajedno s jedanaestoricom ustade, podiže glas i prozbori: »Pouzdano neka znade sav dom Izraelov da je toga Isusa kojega vi razapeste Bog učinio i Gospodinom i Kristom.«
Kad su to čuli, duboko potreseni rekoše Petru i drugim apostolima: »Što nam je činiti, braćo?« Petar će im: »Obratite se i svatko od vas neka se krsti u ime Isusa Krista da vam se oproste grijesi i primit ćete dar, Duha Svetoga. Ta za vas je ovo obećanje i za djecu vašu i za sve one izdaleka, koje pozove Gospodin Bog naš.«
I mnogim je drugim riječima još svjedočio i hrabrio ih: »Spasite se od naraštaja ovog opakog!« I oni prigrliše riječ njegovu i krstiše se te im se u onaj dan pridruži oko tri tisuće duša.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam (Ps 23,1-6):

Pripjev: Gospodin je pastir moj: ni u čem ja ne oskudijevam!

Gospodin je pastir moj:
     ni u čem ja ne oskudijevam;
na poljanama zelenim
     on mi daje odmora.
Na vrutke me tihane vodi
     i krijepi dušu moju.

Stazama pravim on me upravlja
     radi imena svojega.
Pa da mi je i dolinom smrti proći,
     zla se ne bojim jer si ti sa mnom.
Tvoj štap i palica tvoja
     utjeha su meni.

Trpezu preda mnom prostireš
     na oči dušmanima mojim.
Uljem mi glavu mažeš,
     čaša se moja prelijeva.

Dobrota i milost pratit će mene
     sve dane života moga.
U Gospodnjem ću domu prebivati
     kroz dane mnoge.

Drugo čitanje (1Pt 2,20b–25):

Čitanje Prve poslanice svetoga Petra apostola

Ljubljeni: Ako dobro čineći trpite pa strpljivo podnosite, to je Bogu milo. Ta na to ste pozvani jer i Krist je trpio za vas i ostavio vam primjer da idete stopama njegovim. On koji grijeha ne učini nit mu usta prijevaru izustiše; on koji na uvredu nije uvredom uzvraćao i mučen nije prijetio, prepuštajući to Sucu pravednom; on koji u tijelu svom grijehe naše ponese na drvo da umrijevši grijesima pravednosti živimo; on čijom se modricom izliječiste. Doista, poput ovaca lutaste, ali se sada obratiste k pastiru i čuvaru duša svojih.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje (Iv 10,1-10):

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus: »Zaista, zaista, kažem vam: tko god u ovčinjak ne ulazi na vrata, nego negdje drugdje preskače, kradljivac je i razbojnik. A tko na vrata ulazi, pastir je ovaca. Tome vratar otvara i ovce slušaju njegov glas. On ovce svoje zove imenom pa ih izvodi. A kad sve svoje izvede, pred njima ide i ovce idu za njim jer poznaju njegov glas. Za tuđincem, dakako, ne idu, već bježe od njega jer tuđinčeva glasa ne poznaju.« Isus im kaza tu poredbu, ali oni ne razumješe što im htjede time kazati.
Stoga im Isus ponovno reče: »Zaista, zaista, kažem vam: ja sam vrata ovcama. Svi koji dođoše prije mene, kradljivci su i razbojnici; ali ih ovce ne poslušaše. Ja sam vrata. Kroza me tko uđe, spasit će se: i ulazit će i izlaziti i pašu nalaziti. Kradljivac dolazi samo da ukrade, zakolje i pogubi. Ja dođoh da život imaju, u izobilju da ga imaju.«

Riječ Gospodnja.

Propovijed uz 4. vazmenu nedjelju

Četvrta vazmena nedjelja, zvana Nedjelja Dobrog pastira, slavi se kao Dan svećeničkih i redovničkih zvanja. Današnji evanđeoski tekst govori o Isusu i njegovom predanom pastirskom služenju, koji treba biti uzor svećeničkog služenja Crkvi danas.

Židovske vjerske vođe nijekali su Isusova javna djela, da ih svojom snažnom karizmom ne bi zasjenio među narodom. Prema Mojsijevom zakonu, njima je pripadala služba pastira, međutim, oni su je iznevjerili. Oni ne služe narodu, nego gledaju svoje interese. Isus je to dobro uočio i rekao za narod: “bijahu izmučeni i ophrvani kao ovce bez pastira” (Mt 9,36). U Isusovom ovčinjaku ne nalaze se samo “izgubljene ovce doma Izraelova”, nego sve ovce koje u njemu prepoznaju Dobrog pastira. Isus za sebe kaže: “Ja sam vrata ovcama. Ja dođoh da život imaju, u izobilju da ga imaju. Ja sam pastir dobri” (usp. Iv 10,7-12). Stado je slika Crkve, koja u Isusu vidi svoga pastira – onoga koji je na čelu Crkve. Ako promatramo Isusov život, lako ćemo shvatiti njegovu spasenjsku ulogu. Kad su ga apostoli vidjeli da se druži sa carinicima i farizejima, nije im bilo drago. Isus im kaže: “Nisam došao radi pravednika, nego radi grešnika” (usp. Mk 2,17). Sjetimo se zatim prizora kada su farizeji pred Isusa doveli ženu – javnu grešnicu. Isus je ne osuđuje, a farizejima se obraća ovim riječima: “Tko je od vas bez grijeha, neka prvi na nju baci kamen” (Iv 8,8). Potom se sagnuo i počeo prstima nešto pisati po tlu. Ne znamo što je pisao, ali znamo plod toga pisanja. Kad je ponovno podigao pogled prema farizejima, nije bilo nikoga, osim žene koja je pala na koljena. Isus je nije osudio, već je rekao: “Idi i od sada više nemoj griješiti” (Iv 8,11). Vidimo kako je Kristova Crkva ranjeno i napaćeno stado, a Isus je njezin Dobri pastir koji je prihvaća, ljubi, izvodi na pravi put. Njemu je stalo do svake ovce i stada u cjelini. Dobri pastir nije poput kradljivca, ne skriva se, ne želi raspršiti stado. On naprotiv zna ime svakoj ovci u stadu i imenom je zaziva, a one se slobodno odazivaju.
Hrvatski umjetnik Ante Starčević izradio je u crkvi Marije Pomoćnice mozaik Crkve kao lađe koja plovi. Ta slika Crkve poznati je san svetog Ivana Bosca. Pored lađe (Crkve), valova, drugih brodova, don Bosco pokazuje na dva stupa: Euharistiju i Mariju. Oni se nalaze, jedan s lijeva, drugi s desna lađe koja plovi. Zapravo nam želi poručiti kako Crkva kroz sve oluje, valove, napade neprijatelja, može opstati samo ako je usidrena na stupu Euharistije – duhovne hrane Crkve, te stupu Marije – moćne zagovornice Crkve. Marija je majka Isusa Krista, majka Crkve (svakog kršćanina), ali i majka hrvatskog naroda. Iako nećemo imati svibanjske pobožnosti u crkvi, potičem vas da u svojim domovima molite krunicu s obitelji i pjevate marijanske pjesme.
Osim toga, na današnju nedjelju Dobrog pastira, pozivam vas da se sjetite svih današnjih pastira Crkve: pape, biskupa, svećenika, redovnika, koji su svoje živote nesebično predali služeći Bogu i narodu. Isus kaže: “Žetva je velika, ali radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da radnike pošalje u žetvu svoju” (Lk 10,2). Molimo i za nova svećenička i redovnička zvanja u cijelom svijetu, posebno u našoj misiji. Neka Gospodinovo služenje Crkvi bude oduševljenje mnogim mladima, da i sami kroz sakrament svetog reda postanu istinski svjedoci Krista – Dobrog pastira u njegovoj Crkvi. Amen.

don Ivo Nedić, voditelj misije,
Karlsruhe, 2. 5 2020.

Molitva vjernika

Braćo i sestre, Bog nam je u svome Sinu darovao Dobrog pastira, koji nas okuplja u Očev dom. Molitvom se utecimo nebeskom Ocu da sačuva u nama dar vječnog života:

  1. Obnovi Gospodine svoju Crkvu u vjernosti evanđelju: daj da bude uvijek poslušna tvome Duhu te bude put spasenja, molimo te.
  2. Nadahni mudrošću svoga Duha papu našega Franju, biskupa našeg Stephana i sve naše svećenike: da budu navjestitelji tvoje istine, molimo te.
  3. Pouzdanjem u tebe ohrabri sve one koje si pozvao na put svećeništva. Pomozi im prevladati svaku sumnju i strah, te da s radošću prihvate poslanje koje im povjeravaš, molimo te.
  4. Budi nagrada onima koji u ime evanđelja spremno idu do kraja života. Sačuvaj pastire Crkve od konformizma, egoizma i vlastitih interesa, molimo te.
  5. Gospodine blagoslovi sve one koji se bore da ublaže patnje ljudi po cijelom svijetu. Oni su tvoja produžena ruka, tvoje oči i tvoje srce. Pošalji u ovom teškom vremenu hrabre pastire, svećenike, liječnike, medicinske sestre. Neka oni budu znak Tvoje žive riječi, molimo te.
  6. Gospodine, pošalji svoju ljubav i mudrost svima onima koji nastoje tvoje stado prikupiti u zajedništvo vjere, ljubavi i mira. Neka se cijelo povjereno stado osjeća odgovornim za život svake osobe, molimo te.

Nebeski Oče, po ljubavi svoga Sina ti nikada ne prestaješ skrbiti za dobro svoga naroda. Ponizno te molimo, daruj nam ustrajnost na putu kojim nas vodiš te jednom prispijemo u nebesko zajedništvo s tobom. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Završna molitva

Molitva u vremenu širenja bolesti

Svemogući vječni Bože,
okrjepo u nevoljama,
potporo u slabostima,
od Tebe sva stvorenja primaju život
i dobivaju životnu snagu.

Dolazimo k Tebi,
zazivajući Tvoje milosrđe,
jer spoznajemo, živeći iskustvo širenja bolesti,
kako je ovozemaljski život krhka stvarnost.

Tebi povjeravamo bolesnike i njihove obitelji:
udijeli zdravlje njihovu tijelu, duhu i duši.
Svim članovima društva pomozi
vršiti povjerene im pozive i zadaće
te jačati duh međusobne solidarnosti.

Podupiri i nadahnjuj liječnike
i sve zdravstvene djelatnike u njihovoj službi,
a osobito njegovatelje
koji izbliza skrbe za bolesne.

Ti, koji si vrelo svakoga dobra,
blagoslovi ljudsku obitelj;
odagnaj od nje svako zlo,
a Crkvi i svim kršćanima
daruj nepokolebljivu vjeru.

Ne ostavi nas u kušnjama zaraze
koja unosi nesigurnost i nemir.
Svojom nas milošću oslobodi straha,
da bismo živjeli u vedrini i radosti,
zahvaljujući Ti obnovljena srca.

U Tebe se, Gospodine, uzdamo
i Tebi uzdižemo svoju prošnju,
jer si Ti, dobri Oče, Začetnik života,
u zajedništvu s Duhom Svetim
i sa svojim Sinom Isusom Kristom,
Liječnikom duše i tijela,
koji živi i kraljuje u vijeke vjekova.
Amen.

Presveta Bogorodice Marijo, Zdravlje bolesnih – moli za nas!
Sveti Josipe, Zaštitniče Crkve i naše Domovine – moli za nas!
Blaženi Alojzije Stepinče – moli za nas!

U Zagrebu, na svetkovinu sv. Josipa, 19. ožujka 2020. godine.
[Izvor: http://www.zg-nadbiskupija.hr/dokumenti/aktualnosti/molitva-u-vremenu-sirenja-bolesti]