Menu Close

Nedjelja uskrsnuća Gospodinova – Uskrs

Dragi vjernici, draga djeco, a napose bolesni!
Crkva je zatvorena. Do daljnjega nema zajedničkih misnih slavlja, nema zajedničkih pobožnosti. Ostao nam je samo internet kao put komunikacije. Naši svećenici su odlučili da vam za svaku nedjelju pošalju misna čitanja, propovijed, molitvu vjernika i molitvu kao duhovni lijek protiv korona virusa.
Neka se obitelj okupi zajedno i moli službu riječi prema sljedećem redoslijedu:
– Otac ili majka započinje molitvu znakom križa.
– Djeca čitaju čitanja, roditelji Evanđelje.
– Posluša se propovijed.
– Poslije toga djeca mole molitvu vjernika.
– Ostanite u kratkoj šutnji u molitvi Isusu da dođe u vaše srce. To je duhovna pričest.
– Za kraj se moli molitva za zdravlje.
Vaši svećenici vam šalju blagoslov svako jutro kod mise u 8.45 iz svoje kapele. Ostanimo povezani u molitvi.

Prvo čitanje (Dj 10,34a.37-43):

Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Prozbori Petar i reče: »Vi znate što se događalo po svoj Judeji, počevši od Galileje, nakon krštenja koje je propovijedao Ivan: kako Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i snagom, njega koji je, jer Bog bijaše s njime, prošao zemljom čineći dobro i ozdravljajući sve kojima bijaše ovladao đavao. Mi smo svjedoci svega što on učini u zemlji judejskoj i Jeruzalemu. I njega smakoše, objesivši ga na drvo! Bog ga uskrisi treći dan i dade mu da se očituje – ne svemu narodu, nego svjedocima od Boga predodređenima – nama koji smo s njime zajedno jeli i pili pošto uskrsnu od mrtvih. On nam i naloži propovijedati narodu i svjedočiti: Ovo je onaj kojega Bog postavi sucem živih i mrtvih! Za nj svjedoče svi proroci: da tko god u nj vjeruje, po imenu njegovu prima oproštenje grijeha.«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam (Ps 118,1-2.16-17. 22-23):

Pripjev: Ovo je dan što ga učini Gospodin, kličimo i radujmo se njemu.

Zahvaljujte Gospodinu jer je dobar,
     jer je vječna ljubav njegova!
Neka rekne dom Izraelov:
     »Vječna je ljubav njegova!«

Gospodnja se uzdignu desnica,
     Gospodnja se proslavi desnica!
Ne, umrijeti neću, nego živjeti
     i kazivati djela Gospodnja.

Kamen koji odbaciše graditelji
     postade kamen zaglavni
Gospodnje je to djelo:
     kakvo čudo u očima našim!

Drugo čitanje (Kol 3,1-4):

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Kološanima

Braćo: Ako ste suuskrsli s Kristom, tražite što je gore, gdje Krist sjedi zdesna Bogu! Za onim gore težite, ne za zemaljskim! Ta umrijeste i život je vaš skriven s Kristom u Bogu! Kad se pojavi Krist, život vaš, tada ćete se i vi s njime pojaviti u slavi.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje (Iv 20,1-9):

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Prvog dana u tjednu rano ujutro, još za mraka, dođe Marija Magdalena na grob i opazi da je kamen s groba dignut. Otrči stoga i dođe k Šimunu Petru i drugom učeniku, kojega je Isus ljubio, pa im reče: »Uzeše Gospodina iz groba i ne znamo gdje ga staviše.«
Uputiše se onda Petar i onaj drugi učenik i dođoše na grob. Trčahu obojica zajedno, ali onaj drugi učenik prestignu Petra i stiže prvi na grob. Sagne se i opazi povoje gdje leže, ali ne uđe. Uto dođe i Šimun Petar koji je išao za njim i uđe u grob. Ugleda povoje gdje leže i ubrus koji bijaše na glavi Isusovoj, ali nije bio uz povoje, nego napose svijen na jednome mjestu.
Tada uđe i onaj drugi učenik koji prvi stiže na grob i vidje i povjerova. Jer oni još ne upoznaše Pisma da Isus treba da ustane od mrtvih.

Riječ Gospodnja

Propovijed uz Nedjelju uskrsnuća Gospodinova

Slavimo blagdan Kristova uskrsnuća. Tjeskoba i bol, koja nas je zahvatila zadnjih tjedana, polako se rasplinjuje i ustupa mjesto slavlju Uskrsa. Isus je svojom smrću na križu pobijedio grijeh, a svojim uskrsnućem pobijedio smrt.
Korizmu smo počeli na Čistu srijedu. Svećenik nas je tada pozvao na obred pepeljanja. Čuli smo glas Crkve: „Obratite se i vjerujte Evanđelje“ ili „Sjeti se, čovječe, da si prah i da ćeš se u prah pretvoriti“.

I baš kad smo krenuli s pripravom za slavlje Uskrsa, iznenada je svijet zahvatila bolest, nevidljiva sila koju nazvaše korona virus. Početak je bio u dalekoj Kini. Uzimala je sve više snage, počela se širiti neslućenom brzinom. Došla je i u Europu. U Hrvatsku je otkriven prvi slučaj oboljenja 25. veljače. 2020. Ni inače jaka Njemačka nije se mogla oduprijeti. Onda se svijet probudio. Shvatio je težinu te bolesti. Kako je moguće da nevidljivi virus uništava sve pred sobom? Mnogi umiru, mnogi su zaraženi. A onda novi šok za Hrvatsku! Prirodna katastrofa – potres u Zagrebu, u kojem je srušeno srce Zagreba, a katedrala je doživjela veliku štetu.
Zbog pandemije korona virusa i naša se Hrvatska misija Mittelbaden također našla u teškoj situaciji. Mnogi već pripremljeni događaji – slavlja Prve pričesti, Krizme, hodočašća mladih u Zagreb i putovanje u Lurd, izbori misijskih vijeća – otkazani su. Nije bilo drugog puta. I kad smo napravili raspored za sakrament pomirenja, morali smo sve otkazati. Ipak, jedan dio bolesnika se ispovjedio.
Posljednje zajedničko slavlje svete mise imali smo 15. ožujka 2020., a onda dođe i zabrana daljnjih misnih slavlja s narodom. Sve se promijenilo. Svi smo smeteni. Je li to moguće? Osluškujemo samo vijesti o brojevima žrtava i zaraženih. Ostalo je jedino sklopiti ruke i kleknuti pred Presvetim. Isuse, pomozi! Ti si nam jedini spas!
Vraćamo se obitelji. Stvaraju se obiteljske crkve. Moli se krunica, prate se mise preko elektronskih medija. Naša zajednica nedjeljom šalje tekstove Božje riječi i razmišljanja o Božjoj poruci. To je dobro prihvaćeno i hvala ti, Bože, na toj mogućnosti. Hvala i svima vama na mnogim pozivima i pitanjima: Kako ste? Jeste li živi? Želimo biti zajedno. Fizička odvojenost nije nas udaljila, naprotiv, uvjeren sam da smo u ovoj nevolji postali još bliži jedni drugima.
Putem medija želim vam čestitati Uskrs. To je temeljni događaj naše vjere. Isus je svojom smrću na križu pobijedio grijeh, a svojim uskrsnućem pobijedio je smrt. Pokazao nam je što nas čeka ako predano živimo Očevoj volji, ako prihvaćamo svoj križ i nasljedujemo Krista. Moramo znati da s Isusovom smrću na križu nije bio kraj. Krist je treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao je na nebo i sjedi s desna Ocu, kako ispovijedamo u Vjerovanju. Isus je otišao da nam pripravi mjesto. To mjesto čeka svakoga onoga koji živi dostojanstveno. Utješno je znati da život ima smisla i da će istinska dobrota biti nagrađena.
Mi se obraćamo Bogu da nam pomogne da postanemo dionici Kristova uskrsnuća. Želimo okusiti uskrsnu radost. Ako osjetimo radost Uskrsloga na zemlji, osjetit ćemo je i u vječnosti. Postanimo stoga dionici Kristova uskrsnuća!
Zanimljivo da evanđeoski odlomak koji čitamo na Uskrs stavlja u prvi plan svjedoke uskrsnuća: Mariju Magdalenu, Šimuna Petra i drugog učenika. Sveti Petar u svojoj propovijedi spominje da su učenici prvi svjedoci koje je Uskrsli poslao propovijedati svim narodima. Ne traže se mudre riječi. Traži se svjedočanstvo. Apostoli idu u svijet i svjedoče što su doživjeli, ono što su čuli i vidjeli. Oni i zapisaše svoja svjedočanstva. Ovo je njihova poruka – da je onaj koji je prošao svijetom čineći dobro, treći dan uskrsnuo i od Boga postavljen za suca živih i mrtvih.
Dragi vjernici! Mi smo po krštenju postali svjedoci vjere, nade i ljubavi koja je u nama. Pozvani smo to svjedočiti u osobnom susretu s Uskrslim. Nakon susreta s njime trebamo ga upoznati i zavoljeti. Živimo ove dane zajedno s onim koji je uskrsnuo. Unosimo uskrsnu radost u svojoj obitelj. Neka naša obitelj postane Crkva u kojoj se moli, živi i svjedoči vjera u uskrslog Gospodina.
U tom duhu vaši svećenici don Vjekoslav Kanić, don Sebastijan Marković, don Anto Adžamić i don Ivo Nedić, pastoralni suradnici Đurđica Trputec i Darko Rubčić te tajnica Monika Mišić, žele vam sretan Uskrs i bliski susret s uskrslim Gospodinom. Neka napose bolesni, djeca i mladi u Uskrslom prepoznaju novi život jer On je Put, Istina i Život. Uskrsnu Isus doista! Aleluja, Aleluja!

don Ivo Nedić, voditelj misije,
Karlsruhe, 12. 4. 2020.

Molitva vjernika

Radosni zbog dara Gospodinova uskrsnuća i zahvalni što nam je omogućio udioništvo u njegovoj slavi, molimo Oca da nam pomogne da ne odlutamo s njegova puta i uputimo mu svoje molitve:

  1. Za Crkvu: pomozi joj da unatoč svim protivštinama i neprijateljstvima svijeta odvažno naviješta istinu tvoga uskrsnuća, molimo te!
  2. Za pastire Crkve: pomozi im da oslonjeni na snagu tvoje ljubavi budu vjerni navjestitelji evanđelja spasenja, molimo te!
  3. Za kršćane u svijetu: pomozi im da se danomice odlučuju za život u prijateljstvu s tobom te budu graditelji novoga svijeta koji pobjeđuje smrt i grijeh, molimo te!
  4. Za sve članove naše Misije: ojačaj im vjeru da u ovim teškim trenucima svojim životom budu svjedoci tvoje ljubavi koja spašava svijet, molimo te!
  5. Za naše pokojne: preobrazi njihove živote snagom Kristova uskrsnuća i uvedi ih u neprolaznu radost svojih svetih, molimo te!

Nebeski Oče, svjetlom Kristova uskrsnuća oživi nam vjeru i jačaj nadu da ćemo jednom biti dionici tvoje vječne slave i usliši nam molitve. Po Kristu Gospodinu našemu.

Završna molitva

Molitva u vremenu širenja bolesti

Svemogući vječni Bože,
okrjepo u nevoljama,
potporo u slabostima,
od Tebe sva stvorenja primaju život
i dobivaju životnu snagu.

Dolazimo k Tebi,
zazivajući Tvoje milosrđe,
jer spoznajemo, živeći iskustvo širenja bolesti,
kako je ovozemaljski život krhka stvarnost.

Tebi povjeravamo bolesnike i njihove obitelji:
udijeli zdravlje njihovu tijelu, duhu i duši.
Svim članovima društva pomozi
vršiti povjerene im pozive i zadaće
te jačati duh međusobne solidarnosti.

Podupiri i nadahnjuj liječnike
i sve zdravstvene djelatnike u njihovoj službi,
a osobito njegovatelje
koji izbliza skrbe za bolesne.

Ti, koji si vrelo svakoga dobra,
blagoslovi ljudsku obitelj;
odagnaj od nje svako zlo,
a Crkvi i svim kršćanima
daruj nepokolebljivu vjeru.

Ne ostavi nas u kušnjama zaraze
koja unosi nesigurnost i nemir.
Svojom nas milošću oslobodi straha,
da bismo živjeli u vedrini i radosti,
zahvaljujući Ti obnovljena srca.

U Tebe se, Gospodine, uzdamo
i Tebi uzdižemo svoju prošnju,
jer si Ti, dobri Oče, Začetnik života,
u zajedništvu s Duhom Svetim
i sa svojim Sinom Isusom Kristom,
Liječnikom duše i tijela,
koji živi i kraljuje u vijeke vjekova.
Amen.

Presveta Bogorodice Marijo, Zdravlje bolesnih – moli za nas!
Sveti Josipe, Zaštitniče Crkve i naše Domovine – moli za nas!
Blaženi Alojzije Stepinče – moli za nas!

U Zagrebu, na svetkovinu sv. Josipa, 19. ožujka 2020. godine.
[Izvor: http://www.zg-nadbiskupija.hr/dokumenti/aktualnosti/molitva-u-vremenu-sirenja-bolesti]