Menu Close

Pastoralno pismo #42 (Uskrsno)

Kristovo i naše uskrsnuće

Gorostasno su posljednjih stoljeća stasale znanosti i njihove primjene u mnogim smjerovima. To ohrabruje zalaganje ljudi i njihovu nadu u porast boljega života. Mnoge zemlje svijeta su dosegle vrhunske standarde u mnogočemu, pa i u zdravstvu. Ostaje ljudima još preteško rješivo pitanje: umiranje. Tako pomisao na smrt uznemiruje spokojni život mnogih ljudi ovodobnog „zemaljskog raja“.

Postoji u svijetu uvjerenje i nada ljudi u spašeni život. Ono je posebno naglašeno i prepoznatljivo prisutno u svijetu kršćanstva: pobjeda života. Uskrsnuće mrtvih Bog je postupno objavljivao svome narodu. Nada u tjelesno usksnuće mrtvih pojavljuje se iz vjere naroda u Boga koji je stvoritelj čitava čovjeka s dušom i tijelom. Božja objava spasenja ljudi, a uz to i objava uskrsnuća mrtvih se pronosi čovječanstvu tekstovima Svetoga pisma obadvaju zavjeta. Objava uskrsnuća mrtvih zablistala je iskustveno uskrsnućem Isusa Krista. Njegovo je uskrsnuće ispunjenje obećanja Staroga zavjeta. Ono je ujedno ispunjenje Isusovih obećanja za vrijeme njegova zemaljskog života. Uskrsli Krist i njegovo uskrsnuće su početak i izvor budućeg ljudskog, našega uskrsnuća. On je prvorođenac od mrtvih (Kol 1,18). Od njega počinje naše uskrsnuće. Od njega će jednom početi oživljavanje našega tijela (Rim 8,11). Svojom smrću Krist nas oslobađa od grijeha, a svojim uskrsnućem otvara nam pristup u novi život.

Kad se poslije svoga uskrsnuća Krist živ pokazivao svojim učenicima, oni su doživljajno prepoznali da je on tijelom onaj isti Krist koji je bio i prije svoga uskrsnuća, ali ipak drugačiji. Mi smo uvjerenja da će čovjek nakon uskrsnuća biti ponovno prepoznatljiv u identitetu svoje osobe; i da će on imati vječni život kod Boga. U nama tinja nada da ćemo mi ljudi jedni druge opet moći sresti i prepoznati. To se odnosi na tjelesnost. Moja cjelokupna tjelesnost, sve moje suze, svi moji smijesi, sve ono što tvori moju osobnu cijelost, sve to ima svoju budućnost kod Boga.

Kršćanska zamisao uskrsnuća je da tjelesnost i duh, tijelo i duša u nekom obliku ostaju nakon smrti povezani jedno s drugim. Ova nedjeljivost je utemeljena u stvaranju. Bog je stvorio čovjeka kao svoju vjernu sliku. On je stvorio čovjekovo jedinstvo. Nada kršćanskog uskrsnuća je da ovi odnosi i nakon smrti imaju budućnost. Ova se nada temelji na Kristovu uskrsnuću. Kršćanski je život već odsad na zemlji sudjelovanje u smrti i u Kristovu uskrsnuću. Isus Krist je i radi našega uskrsnuća i radi našega uzašašća na nebo sišao s nebesa na zemlju, uskrsnuo i uzišao na nebo. I svojim uskrsnućem on je naš put. „Vjerujem u uskrsnuće tijela i život vječni.“ (Apostolsko vjerovanje).

Pastoralne djelatnice i djelatnici: Sanja Jakopić, past. sur.; Monika Mišić, tajnica; Dominik Spajić, past. referent; don Ivo Nedić, vod. misije; don Vjeko Kanićdon Mihael Rodić i don Vinko Kraljević – čestitaju Vam Uskrs!