Menu Close

Peta vazmena nedjelja

Dragi vjernici, draga djeco, a napose bolesni!
Naši svećenici su odlučili da vam za svaku nedjelju pošalju misna čitanja, propovijed, molitvu vjernika i molitvu kao duhovni lijek protiv korona virusa.
Neka se obitelj okupi zajedno i moli službu riječi prema sljedećem redoslijedu:
– Otac ili majka započinje molitvu znakom križa.
– Djeca čitaju čitanja, roditelji Evanđelje.
– Posluša se propovijed.
– Poslije toga djeca mole molitvu vjernika.
– Ostanite u kratkoj šutnji u molitvi Isusu da dođe u vaše srce. To je duhovna pričest.
– Za kraj se moli molitva za zdravlje.
Vaši svećenici vam šalju blagoslov svako jutro kod mise u 8.45 iz svoje kapele. Ostanimo povezani u molitvi.

Prvo čitanje (Dj 6,1-7):

Čitanje Djela apostolskih

U one dane, kako se broj učenika množio, Židovi grčkog jezika stadoše mrmljati protiv domaćih Židova što se u svagdanjem služenju zanemaruju njihove udovice. Dvanaestorica nato sazvaše mnoštvo učenika i rekoše: »Nije pravo da mi napustimo riječ Božju da bismo služili kod stolova. De pronađite, braćo, između sebe sedam muževa na dobru glasu, punih Duha i mudrosti. Njih ćemo postaviti nad ovom službom, a mi ćemo se posvetiti molitvi i posluživanju riječi.« Prijedlog se svidje svemu mnoštvu pa izabraše Stjepana, muža puna vjere i Duha Svetoga, zatim Filipa, Prohora, Nikanora, Timona, Parmenu te antiohijskog pridošlicu Nikolu. Njih postave pred apostole, a oni pomolivši se, polože na njih ruke. I riječ je Božja rasla, uvelike se množio broj učenika u Jeruzalemu i veliko je mnoštvo svećenika prihvaćalo vjeru.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam (Ps 33,1-2.4-5.18-19):

Pripjev: Neka dobrota tvoja, Gospodine, bude nad nama, kao što se u tebe uzdamo!

Pravednici, Gospodinu kličite!
     Hvaliti ga pristoji se čestitima.
Slavite Gospodina na harfi,
     na liri od deset žica veličajte njega!

Jer prava je riječ Gospodnja
     i vjernost su sva djela njegova.
On ljubi pravdu i pravo:
     puna je zemlja dobrote Gospodnje.

Evo, oko je Gospodnje nad onima koji ga se boje,
     nad onima koji se uzdaju u milost njegovu:
da im od smrti život spasi,
     da ih hrani u danima gladi.

Drugo čitanje (1Pt 2,4-9):

Čitanje Prve poslanice svetoga Petra apostola

Ljubljeni: Pristupite Gospodinu, kamenu živomu što ga, istina, ljudi odbaciše, ali je u očima Božjim izabran, dragocjen, pa se kao živo kamenje ugrađujte u duhovni Dom za sveto svećenstvo da prinosite žrtve duhovne, ugodne Bogu po Isusu Kristu. Stoga stoji u Pismu: Evo postavljam na Sionu kamen odabrani, dragocjeni kamen ugaoni: Tko u nj vjeruje, ne, neće se postidjeti. Vama dakle koji vjerujete – čast! A onima koji ne vjeruju – kamen koji odbaciše graditelji postade kamen zaglavni i kamen spoticanja, stijena posrtanja; oni se o nj spotiču, neposlušni riječi, za što su i određeni. A vi ste rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod stečeni da naviještate silna djela onoga koji vas iz tame pozva k divnom svjetlu svojemu.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje (Iv 14,1-12):

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Neka se ne uznemiruje srce vaše! Vjerujte u Boga i u mene vjerujte! U domu Oca mojega ima mnogo stanova. Da nema, zar bih vam rekao: ‘Idem pripraviti vam mjesto’? Kad odem i pripravim vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas k sebi da i vi budete gdje sam ja. A kamo ja odlazim, znate put.« Reče mu Toma: »Gospodine, ne znamo kamo odlaziš. Kako onda možemo put znati?« Odgovori mu Isus: »Ja sam put i istina i život: nitko ne dolazi Ocu osim po meni. Da ste upoznali mene, i Oca biste moga upoznali. Od sada ga i poznajete i vidjeli ste ga.« Kaže mu Filip: »Gospodine, pokaži nam Oca i dosta nam je!« Nato će mu Isus: »Filipe, toliko sam vremena s vama i još me ne poznaš?« »Tko je vidio mene, vidio je i Oca. Kako ti onda kažeš: ‘Pokaži nam Oca’? Ne vjeruješ li da sam ja u Ocu i Otac u meni? Riječi koje vam govorim, od sebe ne govorim: Otac koji prebiva u meni čini djela svoja. Vjerujte mi: ja sam u Ocu i Otac u meni. Ako ne inače, zbog samih djela vjerujte. Zaista, zaista, kažem vam: Tko vjeruje u mene, činit će djela koja ja činim; i veća će od njih činiti jer ja odlazim Ocu.«

Riječ Gospodnja.

Propovijed uz 5. vazmenu nedjelju

Evanđelje pete vazmene nedjelje donosi nam ohrabrujuće Isusove riječi: “Neka se ne uznemiruje srce vaše! Vjerujte u Boga i u mene vjerujte! Ja sam put, istina i život” (Iv 14,1.6). Te riječi izrekao je svojim učenicima neposredno nakon objave svoje muke i smrti. Unatoč patnji koju je trebao proći, Isus je imao snage hrabriti svoje učenike u vjeri i poticati ih da se međusobno hrabre. Na svoju zemaljsku smrt gledao je kao na radosni povratak Ocu.

Dragi vjernici, i nama danas odzvanjaju spomenute Isusove riječi, zato je nemoguće sakriti radost današnjeg dana! Nalazimo se ispred crkve St. Michael ovdje u Karlsruheu – sjedištu naše misije. Crkve u kojoj će se ponovno služiti sveta misa. Veliki je to dan, velika je to milost da upravo hrvatska zajednica otvara i slavi prvu misu u našem gradu. Budimo sretni i Bogu zahvalni!

U Hrvatskoj katoličkoj misiji Mittelbaden danas će se služiti osam misa. Istina, imat ćemo ograničen broj ljudi, neće biti vesele pjesme, susretanja poslije mise, ali ćemo zajedno slušati Božju riječ i lomiti kruh života. Odlučili smo u velikim zajednicama imati po dvije mise te smo dobili suglasnost od crkvenih i državnih vlasti da to možemo. Također, nastavit ćemo sa slavljem svetih misa preko tjedna prema ustaljenom rasporedu.

Od vas, dragi vjernici, želim da pokažete puno ljudske zrelosti i kršćanske mudrosti! Ne želimo biti uzrok širenja teške bolesti, budimo suodgovorni i zreli kršćani, napose kad nam je teško. Neka se ne uznemiruje srce vaše.

Pred crkvom će vas dočekati redari, većinom naši vijećnici, koji će vas i otpratiti u crkvu. Neka nitko ne radi ono što on hoće, nego slijedite upute redara. Kada popunimo sva mjesta u crkvi, više se neće moći ulaziti. Postoji mogućnost (ako nije veliki broj) da misu pratite ispred crkve. Ovo nije naša volja, nego su stroge upute koje nalažu crkvene i društvene strukture. Znajte, slušajući upute, činimo dobro i vršimo zapovijed ljubavi koju nam je Isus ostavio.

Puno toga možemo naučiti iz ove situacije. Bog progovara, šalje svoje znakove. Nije li se svijet previše udaljio od svoga Boga? Nismo li postali oni koji se klanjamo drugim bogovima? Kako izgleda naša obitelj? Mogli bismo reći da svakodnevno gledamo obiteljske potrese: svađe, tugu i razdor. Svaki dan nove rastave. Mladost? – Žalosno. Toliki mladi životi lutaju, toliki su pali u nemoral i ovisnosti koje ruše ideale života.

Dolaze mi riječi velikog pjesnika Tina Ujevića: “Kako je teško biti slab, kako je teško biti sam; a i biti star, a biti mlad!” “… Jer meni treba moćna riječ, jer meni treba odgovor, i ljubav, ili sretna smrt.” – riječi su kojima završava pjesma.

I apostoli pitaju Isusa kako će znati put kojim trebaju ići? Isus im odgovara: “Ja sam put, istina i život: nitko ne dolazi Ocu osim po meni” (Iv 14,6).

Zahvaljujem svima onima koji ohrabruju druge. Zahvaljujem onima koji su stvarali kršćansko ozračje u obiteljskim crkvama. Nastavimo dalje taj put, to je Isusov put. Doista, taj put nije bez križa, ali taj put je obasjan svjetlom Uskrsnuća! Isus je jasno dao odgovor: Križ i Uskrsnuće idu zajedno.

Neka Vam je sretna i blagoslovljena nedjelja!

don Ivo Nedić, voditelj misije,
Karlsruhe, 9. 5. 2020.

Molitva vjernika

Braćo i sestre, uputimo svoje molitve Bogu Ocu, koji nas je pozvao da svoje živote ugrađujemo u živi hram, zajednicu njegova svetoga naroda. Molimo zajedno: Čuvaj nas u svojoj istini, Gospodine.

1. Za tvoju Crkvu: da vjerno hodi putem Kristove ljubavi te sve svoje služenje i djelovanje podloži izgradnji tvoga kraljevstva među ljudima, molimo te.
2. Za Papu Franju i sve pastire Crkve: prati ih svojim svjetlom i obdari mudrošću svoje ljubavi da uzmognu Crkvu uvijek voditi putem koji tebe proslavlja i k tebi vodi, molimo te.
3. Za našu misijsku zajednicu. Daj da svi njezini članovi budu vjerni evanđelju, vjerni ljubavi prema Bogu i bližnjemu, molimo te.
4. Danas kad možemo slaviti svetu misu molimo za one koji nisu imali mjesta da uđu. Neka to ne shvate kao gestu nerazumijevanja, nego gestu ljubavi prema bližnjemu, molimo te.
5. U svijetu je puno straha i tjeskobe zbog bolesti koja je pogodila cijeli svijet. Mnogi su izgubili svoje najmilije. Gospodine, neka tvoja riječ bude svima utjeha i potpora, molimo te.
6. Za naše pokojne, da u Bogu nađu milosrdnog Oca punog ljubavi i praštanja. Neka u svom kraljevstvu nađe mjesta za svakoga od njih, molimo te.

Bože, vrelo istine i mudrosti, usliši nam molitve i daj da, slijedeći Krista koji je put, istina i život, jednom prispijemo gledanju tvoga lica. Po Kristu Gospodinu našemu.

Završna molitva

Molitva u vremenu širenja bolesti

Svemogući vječni Bože,
okrjepo u nevoljama,
potporo u slabostima,
od Tebe sva stvorenja primaju život
i dobivaju životnu snagu.

Dolazimo k Tebi,
zazivajući Tvoje milosrđe,
jer spoznajemo, živeći iskustvo širenja bolesti,
kako je ovozemaljski život krhka stvarnost.

Tebi povjeravamo bolesnike i njihove obitelji:
udijeli zdravlje njihovu tijelu, duhu i duši.
Svim članovima društva pomozi
vršiti povjerene im pozive i zadaće
te jačati duh međusobne solidarnosti.

Podupiri i nadahnjuj liječnike
i sve zdravstvene djelatnike u njihovoj službi,
a osobito njegovatelje
koji izbliza skrbe za bolesne.

Ti, koji si vrelo svakoga dobra,
blagoslovi ljudsku obitelj;
odagnaj od nje svako zlo,
a Crkvi i svim kršćanima
daruj nepokolebljivu vjeru.

Ne ostavi nas u kušnjama zaraze
koja unosi nesigurnost i nemir.
Svojom nas milošću oslobodi straha,
da bismo živjeli u vedrini i radosti,
zahvaljujući Ti obnovljena srca.

U Tebe se, Gospodine, uzdamo
i Tebi uzdižemo svoju prošnju,
jer si Ti, dobri Oče, Začetnik života,
u zajedništvu s Duhom Svetim
i sa svojim Sinom Isusom Kristom,
Liječnikom duše i tijela,
koji živi i kraljuje u vijeke vjekova.
Amen.

Presveta Bogorodice Marijo, Zdravlje bolesnih – moli za nas!
Sveti Josipe, Zaštitniče Crkve i naše Domovine – moli za nas!
Blaženi Alojzije Stepinče – moli za nas!

U Zagrebu, na svetkovinu sv. Josipa, 19. ožujka 2020. godine.
[Izvor: http://www.zg-nadbiskupija.hr/dokumenti/aktualnosti/molitva-u-vremenu-sirenja-bolesti]