Menu Close

Put križa

Pristupna molitva

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Premilostivi Bože, Isuse Kriste! Evo duša moja s rascviljenom majkom tvojom Marijom ide za tobom i prati te na teškom putu tvoje pregorke muke. Okrijepi me svojom milošću da uzmognem strpljivo nositi svoj križ što sam ga grijesima svojim zaslužio. Ojači me da ne klonem i ne iznemognem na tom putu te daj da mi svaka postaja bude korak u nebo. Amen.

(Idući k prvoj postaji pjeva se ili govori:)
Rascviljena Majka staše
Blizu križa ter plakaše
Muke Sina jedinog.
O žalosna Majko sveta
Rane Sina tvog propeta
Nek nam budu u srcu.
(Ovaj pripjev ponavlja se poslije svake kitice.)

1. postaja: Isus osuđen na smrt

Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo tebe.
Jer si svetim križem svojim svijet otkupio.

Gledaj nedužnog Isusa gdje stoji pred sucem! Slušaj kako ga krivo potvaraju i tuže, a on i ne otvara svojih usta! Razdraženi narod, koji ga je prije nekoliko dana slavio kao svoga kralja, sada mahnito viče: „Propni ga, propni!“ Osudiše ga, a on drage volje prima osudu samo da nas riješi osude vječnoga prokletstva.

Pomolimo se: Gospodine Isuse! Na tu nepravednu osudu pristao sam i ja po grijehu; i ja sam te zlim životom svojim osudio. Oprosti mi i daj mi milost da i ja krotko i strpljivo primam krivi sud te da se oslobodim osude na vječne muke. Amen.
(Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu)

Smiluj nam se, Gospodine!
Smiluj se nama!

Tad tužaše i plakaše
I drhtaše kad gledaše
Muke Sina jedinog.

2. postaja: Isus prima na se križ

Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo tebe.
Jer si svetim križem svojim svijet otkupio.

Gledaj teški križ što ga metnuše na Isusa neprijatelji njegovi. Ne nosi ga on za sebe, već za tebe i za čitav svijet. Grijesi tvoji i grijesi svih ljudi tište sveta ramena njegova, a ti još nećeš da se popraviš!

Pomolimo se: Preblagi Spasitelju, Isuse Kriste, koji si tako dragovoljno primio na se križ, što ti ga prirediše grijesi moji i grijesi svega svijeta, daj mi milost da osjetim teško breme svojih grijeha i da ih skrušeno oplačem. Amen.
(Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu)

Smiluj nam se, Gospodine!
Smiluj se nama!

Koji čovjek ne b’ plakao,
Kad bi majku ugledao
U tolikoj žalosti?

3. postaja: Isus pada prvi put pod križem

Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo tebe.
Jer si svetim križem svojim svijet otkupio.

Kako su teški grijesi naši! Pod njihovim teretom pada onaj koji sve drži svemoćnom riječju svojom; a pada zato da se mi podignemo iz zloća svojih.

Pomolimo se: Nedužni Isuse Kriste! Pod težinom grijeha mojih padaš ti da mene bijednika podigneš. Okrijepi me, dragi Isuse, da nikada više ne upadnem u grijeh, i daj mi milost da me nikakvo zlo ne odijeli od ljubavi tvoje. Amen.
(Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu)

Smiluj nam se, Gospodine!
Smiluj se nama!

Tko se ne bi ražalio,
Majku Božju promislio
U tolikoj žalosti?

4. postaja: Isus susreće svoju svetu Majku

Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo tebe.
Jer si svetim križem svojim svijet otkupio.

Gledaj žalosnu Majku Isusovu kako rasplakana ide za Sinom svojim. O, kolika joj bol obuze srce kad ga vidje onako nagrđena i izmučena! A tko joj prouzroči toliku bol? Mi i grijesi naši. Zar ćemo i nadalje svojim grijesima zadavati bol svetoj Majci Spasiteljevoj?

Pomolimo se: Predragi Isuse! Molim te za onu tugu što si je podnio kad si sreo Majku svoju; udijeli mi pravu pobožnost prema svetoj Majci svojoj. A ti, prežalosna Majko, pomozi mi da se uvijek sjećam muke Sina tvoga i da po njoj dođem u nebo. Amen.
(Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu)

Smiluj nam se, Gospodine!
Smiluj se nama!

Zarad grijeha svoga puka,
Vidi Sina sad u mukâ,
Oštrim bičem podložna.

5. postaja: Šimun Cirenac pomaže Isusu nositi križ

Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo tebe.
Jer si svetim križem svojim svijet otkupio.

Spasitelj je tako iznemogao da već nije mogao nositi križa; ali tvrdo srce ljudsko nema smilovanja. Isus je mnogoga bolesnika ozdravio, mnogomu mrtvacu život povratio: sada sâm treba pomoći, ali mu nema nikoga u pomoć. Neprijateljima njegovim ne preostade drugo nego da prisile Šimuna da pomogne Isusu nositi križ. A kako si ti spreman nositi Isusov križ?

Pomolimo se: Premili moj Isuse! Prosvijetli me milošću svojom da spoznam križ tvoj, i daj mi milost da križ koji si mi poslao zagrlim i nosim drage volje dokle god ti hoćeš. Amen.
(Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu)

Smiluj nam se, Gospodine!
Smiluj se nama!

Čin’ me ranam izraniti,
Krvlju Sina napojiti,
I križ njegov nositi.

6. postaja: Veronika pruža Isusu rubac

Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo tebe.
Jer si svetim križem svojim svijet otkupio.

Među silnom svjetinom koja se naslađivala mukama Isusovim našla se jedna pobožna žena koja požali Spasitelja. Ona mu pruži rubac da obriše svoje krvavo lice. A za nagradu vraća joj Spasitelj sliku svetoga lica svoga utisnutu u rubac. Kako je lijepo ogledalo dobila sveta Veronika! Ogledaj se u to ogledalo često.

Pomolimo se: Predobri Isuse, koji si smrtnim znojem lica svoga meni spasio život; o daj povrati duši mojoj ljepotu koju je na krštenju primila! Daj mi onako nježno srce kakvim ti je sveta Veronika pružila rubac, i utisni mi u srce biljege muke svoje. Amen.
(Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu)

Smiluj nam se, Gospodine!
Smiluj se nama!

Vrutče živi od ljubavi,
Srce moje daj da živi
I da s tobom proplače.

7. postaja: Isus pada drugi put pod križem

Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo tebe.
Jer si svetim križem svojim svijet otkupio.

Evo i opet pada Isus da iz gliba grijeha podigne tebe i sve ljude. Kako ga moraju vrijeđati rane na presvetom tijelu! Ali više nego rane vrijeđaju ga grijesi tvoji u koje opet i opet padaš.

Pomolimo se: Ljubljeni Isuse! Ti opet padaš pod teškim bremenom križa. Molim te za boli što si ih osjetio kod ovoga pada: podigni me iz grijeha mojih i ne daj da ikada više u njih padnem. Amen.
(Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu)

Smiluj nam se, Gospodine!
Smiluj se nama!

Tvoga Sina ranjenoga,
Za me vele mučenoga,
Muke sa mnom razdijeli.

8. postaja: Isus tješi jeruzalemske žene

Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo tebe.
Jer si svetim križem svojim svijet otkupio.

Žene požališe Isusa kad ga vidješe svega krvava i izranjena te počeše nad njim plakati. A Isus im reče: „Kćeri jeruzalemske, ne oplakujte mene, nego oplakujte sebe i djecu svoju!“ I tebi Isus veli isto što je rekao ženama: „Ne oplakuj, sinko, mene, nego sebe i grijehe svoje!“ A gdje su tvoje suze da oplačeš grijehe svoje?

Pomolimo se: Premili Isuse, koji voliš da oplakujem više grijehe svoje negoli muke tvoje: daj mi milost da skrušenim srcem oplačem grijehe i uvrede koje sam ti nanio, i da zavrijedim veseliti se s tobom u kraljevstvu nebeskom. Amen.
(Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu)

Smiluj nam se, Gospodine!
Smiluj se nama!

Daj da s tobom, Majko, tužim,
Propetome vjerno služim
Dokle budem živjeti.

9. postaja: Isus pada treći put pod križem

Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo tebe.
Jer si svetim križem svojim svijet otkupio.

Po treći put pada Isus pod križem, ali ga ne prestaje nositi dok ne dovrši djelo spasenja ljudskoga. Zašto se ti ustežeš nositi križ koji te vodi u nebo? U križu je spasenje, u križu je zaštita i obrana, u križu je život. Zato prigrli križ da živiš u vijeke.

Pomolimo se: Premili Isuse, koji si od silne muke i po treći put pao pod križem, ali se opet podigao i prigrlio teški križ da dovršiš za me žrtvu: daj mi jakost i ustrajnost da sa strahom mislim na spasenje duše svoje, i da me breme grijehâ ne obori u ponor vječni, otkuda nema spasenja. Amen.
(Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu)

Smiluj nam se, Gospodine!
Smiluj se nama!

Blizu križa s tobom stati,
Mene tebi združivati
U žalosti ja želim.

10. postaja: Isusa svlače

Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo tebe.
Jer si svetim križem svojim svijet otkupio.

Gledaj kako krvni neprijatelji Isusovi i odijelo s njega svukoše. O strahote! Gol stoji Bog koji sve odijeva! Njegovo presveto i prečisto tijelo ruglu se izvrgava. Zbog naše taštine i požude tijela mora on podnositi toliku sramotu; mora biti bez odijela, da nas zaodjene odjećom nedužnosti, koju smo izgubili sramotnim mislima, riječima i djelima.

Pomolimo se: Nedužni Isuse, koji si na Kalvariji bio sramotno svučen: daj mi milost da i ja svučem sa sebe staru zlu ćud i zle požude; daj da sve što je grešno meni bude odvratno, a ti jedini da mi budeš prava slast i utjeha. Amen.
(Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu)

Smiluj nam se, Gospodine!
Smiluj se nama!

Djevo djevâ, ti si dika,
Već mi nemoj biti gorka,
Daj da s tobom proplačem.

11. postaja: Isusa pribijaju na križ

Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo tebe.
Jer si svetim križem svojim svijet otkupio.

Promisli kako oštrim čavlima pribijaju na križ svete ruke Isusove koje su toliko dobra učinile ljudima! Promisli kako mu probijaju noge koje su koračale jedino za spasenje ljudsko. Što zaslužuješ ti koji si rukama svojim tolike nepravde počinio, koji si često stupao zabranjenim i krivim putovima?

Pomolimo se: Klanjam ti se, Isuse moj, i molim te za svetu muku tvoju: daj da protrnem od svetoga straha i da razapnem grešne požude tijela svoga, te da uvijek budem tvoj. Amen.
(Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu)

Smiluj nam se, Gospodine!
Smiluj se nama!

Daj mi Sinka križ nositi,
Dionikom muke biti,
Rane svete štovati.

12. postaja: Isus umire na križu

Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo tebe.
Jer si svetim križem svojim svijet otkupio.

U groznim mukama visi Spasitelj na križu, a neprijatelji ga njegovi ismijavaju i grde. Ali on ih ne proklinje, on moli za njih: „Oče, oprosti im, jer ne znaju što rade.“ Opraštaš li ti neprijateljima svojim, i moliš li za one koji te mrze i progone? Isus je umro da mi živimo, svojom smrću pobijedio je smrt.

Pomolimo se: Strpljivi Isuse, koji si podignut na križu za tri sata izdahnuo, molim te, pritegni me k sebi na sveti križ. Zaslužio sam nesretnu smrt; ali te molim za pregorku smrt tvoju, smiluj mi se i daj da s križem u ruci umrem u milosti tvojoj. Amen.
(Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu)

Smiluj nam se, Gospodine!
Smiluj se nama!

Gleda Sina preljubljena,
Umirući zapuštena,
Kako gorko izdahnu.

13. postaja: Isusa skidaju s križa

Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo tebe.
Jer si svetim križem svojim svijet otkupio.

Promisli koliku je bol morala osjetiti Blažena Djevica Marija kad joj mrtvo tijelo predragoga Sina položiše u krilo! Grijeh pogubi joj dragoga Sina. Grijeh probode mačem gorke žalosti majčino srce njezino. Oplači grijehe svoje i žali Majku koja za tebe toliko trpi!

Pomolimo se: Rastužena Majko Isusova i Majko moja! Molim te za onu ljutu bol što si je pretrpjela kad si primila u krilo mrtvo tijelo božanskoga Sina; primi i moju dušu na rastanku s tijelom u svoje materinsko krilo. Amen.
(Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu)

Smiluj nam se, Gospodine!
Smiluj se nama!

Da me plamen ne opali,
Sveta Djevo, ti me brani
Na dan suda strašnoga.

14. postaja: Isusa polažu u grob

Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo tebe.
Jer si svetim križem svojim svijet otkupio.

Pobožni ljudi, Josip Arimatejac i Nikodem, iskazaše Spasitelju posljednju počast položivši mu sveto tijelo u novu grobnicu u kojoj ne bijaše još nitko pokopan. Ali tijelo Isusovo nije ostalo u grobu; za kratko vrijeme ustalo je ono slavno iz groba i združilo se opet s dušom. I tebe će jednom položiti u grob. Gledaj da ti tijelo bude izmučeno trudom i naporom dobrih djela da tako ustane slavno na vječni život.

Pomolimo se: Isuse, početniče života, daj da na tvom grobu oživim novim životom, i da umrijevši posvemu grijehu s tobom jednom uskrsnem na život vječni. Amen.
(Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu)

Smiluj nam se, Gospodine!
Smiluj se nama!

Kada umrem ja, Isuse,
Nek mi Majke tvoje suze
Dušu rajem obdare.

Zaključna molitva

Predobri Isuse, zahvaljujem ti na milosti koju si mi pri ovoj pobožnosti udijelio. Primi je na slavu svoje muke, na zadovoljštinu za moje grijehe, na utjehu duša u čistilištu. Isuse, ne dopusti da neizmjerna vrijednost tvoje krvi bude za me izgubljena, nego mi udijeli svoju milost i odvedi me poslije ovoga života u vječnu radost. Amen.

(Sada se može izmoliti 5 Očenaša, 5 Zdravomarija i 5 Slavaocu na čast 5 rana Isusovih i 1 Očenaš, Zdravomarija i Slavaocu na odluku Svetog Oca.)

(Poslije toga se pjeva ili moli:)
Kruh s neba dao si njima.
Koji svaku slast u sebi ima.
Moli za nas, Djevice prežalosna.
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
Znamenovao si, Gospodine, Franju, slugu svojega.
Znamenjima spasenja našega.
Gospodine, usliši molitvu moju.
I vapaj moj k tebi da dođe.
Gospodin s vama.
I s duhom tvojim.

Pomolimo se. Bože, koji si nam u divnom Sakramentu ostavio uspomenu muke svoje, podaj nam, molimo, tako častiti sveta otajstva tijela i krvi tvoje da uvijek osjećamo u sebi plod otkupljenja tvoga.
Neka se uteče za nas, molimo te, Gospodine Isuse Kriste, sada i na času smrti naše kod tvoga milosrđa preblažena djeva Marija, Majka tvoja, kroz čiju je svetu dušu u vrijeme muke tvoje mač žalosti prošao.
Gospodine Isuse Kriste, koji si kada svijet bijaše ohladio, na tijelu preblaženog oca Franje svete rane muke svoje obnovio da srca naša užežeš ognjem ljubavi svoje: dopusti milostivo da njegovim zaslugama i prošnjama križ uvijek nosimo i rodimo plodove dostojne pokore. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

Blagoslov Boga svemogućega Oca † i Sina † i Duha Svetoga † sišao na vas i ostao uvijek. Amen.

[Tekst iz molitvenika Biserje svetog Ante • likovni prikaz Isusova puta križa ak. slikara Slavka Šohaja, Crkva sv. Ante Padovanskog u Dobretićima]