Menu Close

4. korizmena nedjelja – služba riječi u vrijeme trajanja pandemije korona virusa

Dragi vjernici, draga djeco, a napose bolesni!
Crkva je zatvorena. Do daljnjega nema zajedničkih misnih slavlja, nema zajedničkih pobožnosti. Ostao nam je samo internet kao put komunikacije. Naši svećenici su odlučili da vam za svaku nedjelju pošalju misna čitanja, propovijed, molitvu vjernika i molitvu kao duhovni lijek protiv korona virusa.
Neka se obitelj okupi zajedno i moli službu riječi prema sljedećem redoslijedu:
– Otac ili majka započinje molitvu znakom križa.
– Djeca čitaju čitanja, roditelji Evanđelje.
– Posluša se propovijed.
– Poslije toga djeca mole molitvu vjernika.
– Ostanite u kratkoj šutnji u molitvi Isusu da dođe u vaše srce. To je duhovna pričest.
– Za kraj se moli molitva za zdravlje.
Vaši svećenici vam šalju blagoslov svako jutro kod mise u 8.45 iz svoje kapele. Ostanimo povezani u molitvi.

Prvo čitanje (1Sam 16,1b.6-7.10-13a):

Čitanje Prve knjige o Samuelu

U one dane: Reče Gospodin Samuelu: »Napuni uljem svoj rog i pođi na put! Ja te šaljem Betlehemcu Jišaju jer sam između njegovih sinova izabrao sebi kralja.« Kad su došli i kad je Samuel vidio Eliaba, reče u sebi: »Jamačno, evo pred Gospodinom stoji njegov pomazanik!« Ali Gospodin reče Samuelu: »Ne gledaj na njegovu vanjštinu ni na njegov visoki stas jer sam ga odbacio. Bog ne gleda kao što gleda čovjek: čovjek gleda na oči, a Gospodin gleda što je u srcu.« Tako Jišaj dovede sedam svojih sinova pred Samuela, ali Samuel reče Jišaju: »Gospodin nije izabrao nijednoga od ovih.« Potom zapita Jišaja: »Jesu li to svi tvoji sinovi?« A on odgovori: »Ostao je još najmlađi, on je na paši, za stadom.« Tada Samuel reče Jišaju: »Pošalji po njega jer nećemo sjedati za stol dok on ne dođe.« Jišaj posla po njega: bijaše on rumen, lijepih očiju i krasna stasa. I Gospodin reče Samuelu: »Ustani, pomaži ga: taj je!« Samuel uze rog s uljem i pomaza ga usred njegove braće; i duh Gospodnji obuze Davida od onoga dana.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam (Ps 23,1-6):

Pripjev: Gospodin je pastir moj: ni u čem ja ne oskudijevam.

Gospodin je pastir moj:
ni u čem ja ne oskudijevam;
na poljanama zelenim
on mi daje odmora.
Na vrutke me tihane vodi
i krijepi dušu moju.

Stazama pravim on me upravlja
radi imena svojega.
Pa da mi je i dolinom smrti proći,
zla se ne bojim jer si ti sa mnom.
Tvoj štap i palica tvoja utjeha su meni.

Trpezu preda mnom prostireš
na oči dušmanima mojim.
Uljem mi glavu mažeš,
čaša se moja prelijeva.

Dobrota i milost pratiti će mene
sve dane života moga.
U Gospodnjem ću domu prebivati
kroz dane mnoge.

Drugo čitanje (Ef 5,8-14):

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima

Braćo: Nekoć bijaste tama, a sada ste svjetlost u Gospodinu: kao djeca svjetlosti hodite – plod je svjetlosti svaka dobrota, pravednost i istina – i odlučite se za ono što je milo Gospodinu. A nemajte udjela u jalovim djelima tame, nego ih dapače raskrinkavajte, jer što potajno čine, sramota je i govoriti. A sve što se raskrinka, pod svjetlošću postaje sjajno; što je pak sjajno, svjetlost je. Zato veli: »Probudi se, ti što spavaš, ustani od mrtvih i zasvijetlit će ti Krist.«

Riječ Gospodnja.

Evanđelje (Iv 9,1-41):

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Isus prolazeći ugleda čovjeka slijepa od rođenja. Zapitaše ga njegovi učenici: »Učitelju, tko li sagriješi, on ili njegovi roditelji te se slijep rodio?« Odgovori Isus: »Niti sagriješi on niti njegovi roditelji, nego je to zato da se na njemu očituju djela Božja. Dok je dan, treba da radimo djela onoga koji me posla.

Dolazi noć, kad nitko ne može raditi. Dok sam na svijetu, svjetlost sam svijeta.« To rekavši, pljune na zemlju i od pljuvačke načini kal pa mu kalom premaza oči. I reče mu: »Idi, operi se u kupalištu Siloamu!« – što znači »Poslanik.« Onaj ode, umije se pa se vrati gledajući. Susjedi i oni koji su ga prije viđali kao prosjaka govorili su: »Nije li to onaj koji je sjedio i prosio?« Jedni su govorili: »On je.« Drugi opet: »Nije, nego mu je sličan.« On je sam tvrdio: »Da, ja sam!« Nato ga upitaše: »Kako su ti se otvorile oči?« On odgovori: »Čovjek koji se zove Isus načini kal, premaza mi oči i reče mi: ‘Idi u Siloam i operi se.’ Odoh dakle, oprah se i progledah.« Rekoše mu: »Gdje je on?« Odgovori: »Ne znam.« Tada odvedoše toga bivšeg slijepca farizejima. A toga dana kad Isus načini kal i otvori njegove oči, bijaše subota. Farizeji ga počeše iznova ispitivati kako je progledao. On im reče: »Stavio mi kal na oči i ja se oprah – i evo vidim.« Nato neki između farizeja rekoše: »Nije taj čovjek od Boga: ne pazi na subotu.» Drugi su pak govorili: »A kako bi jedan grešnik mogao činiti takva znamenja?« I nastade među njima podvojenost. Zatim ponovno upitaju slijepca: »A što ti kažeš o njemu? Otvorio ti je oči!« On odgovori: »Prorok je!« Židovi ipak ne vjerovahu da on bijaše slijep i da je progledao dok ne dozvaše roditelje toga koji je progledao i upitaše ih: »Je li ovo vaš sin za kojega tvrdite da se slijep rodio? Kako sada vidi?« Njegovi roditelji odvrate: »Znamo da je ovo naš sin i da se slijep rodio. A kako sada vidi, to mi ne znamo; i tko mu je otvorio oči, ne znamo. Njega pitajte! Punoljetan je: neka sam o sebi govori!« Rekoše tako njegovi roditelji jer su se bojali Židova. Židovi se doista već bijahu dogovorili da se iz sinagoge ima izopćiti svaki koji njega prizna Kristom. Zbog toga rekoše njegovi roditelji: »Punoljetan je, njega pitajte!« Pozvaše stoga po drugi put čovjeka koji bijaše slijep i rekoše mu: »Podaj slavu Bogu! Mi znamo da je taj čovjek grešnik!« Nato im on odgovori: »Je li grešnik, ja ne znam. Jedno znam: slijep sam bio, a sada vidim.« Rekoše mu opet: »Što ti učini? Kako ti otvori oči?« Odgovori im: »Već vam rekoh i ne poslušaste me. Što opet hoćete čuti? Da ne kanite i vi postati njegovim učenicima?« Nato ga oni izgrdiše i rekoše: »Ti si njegov učenik, a mi smo učenici Mojsijevi. Mi znamo da je Mojsiju govorio Bog, a za ovoga ne znamo ni odakle je.« Odgovori im čovjek: »Pa to i jest čudnovato da vi ne znate odakle je, a meni je otvorio oči. Znamo da Bog grešnike ne uslišava; nego je li tko bogobojazan i vrši li njegovu volju, toga uslišava. Odvijeka se nije čulo da bi tko otvorio oči slijepcu od rođenja. Kad ovaj ne bi bio od Boga, ne bi mogao činiti ništa«. Odgovore mu: »Sav si se u grijesima rodio, i ti nas da učiš?« i izbaciše ga. Dočuo Isus da su onoga izbacili pa ga nađe i reče mu: »Ti vjeruješ u Sina Čovječjega?« On odgovori: »A tko je taj, Gospodine, da vjerujem u njega?« Reče mu Isus: »Vidio si ga! To je onaj koji govori s tobom!« A on reče: »Vjerujem, Gospodine!« I baci se ničice preda nj. Tada Isus reče: »Radi suda dođoh na ovaj svijet: da progledaju koji ne vide, a koji vide, da oslijepe!« Čuli to neki od farizeja koji su bili s njime pa ga upitaju: »Zar smo i mi slijepi?« Isus im odgovori: »Da ste slijepi, ne biste imali grijeha. No vi govorite: ‘Vidimo’ pa grijeh vaš ostaje.«

Riječ Gospodnja

Propovijed uz 4. korizmenu nedjelju: Kao djeca svjetlosti hodite (Ef 5,8b)

Nismo znali da će ovogodišnji korizmeni put biti toliko težak. Slomljen je životni optimizam, moćni se giganti ušutjeli, prvaci svijeta nestali. Mislili smo, Kina je daleko, ali korona virus nikoga ni za što ne pita. U Europi je odnijela još više žrtava i čitav svijet ostavila bez teksta. Nevidljivi virus ušao je među sve ljude, vijesti se prate s velikom pozornošću, a užasni prizori zaustavljaju dah. Broje se mrtvi i zaraženi. Gdje je kraj? Ne znamo.

Odlukom civilnih vlasti doneseno je da se, osim trgovačkih centara, restorana i kafića, zatvore i crkve. Euharistija kao središte i vrhunac kršćanskog života – više se javno ne služi. Krivo je reći da se Crkva odrekla sv. mise, jer se ona i dalje slavi preko svojih svećenika. Tako i mi salezijanci u našoj Misiji svako jutro slavimo Kristovo otajstvo spasenja u euharistiji. Crkva, međutim, mora slušati civilne vlasti. Poslušnost crkvenim i civilnim vlastima jednoga će dana biti prepoznata kao djelo ljubavi. Također, odgođeni su brojni vjernički programi i slavlja (točnije, Prve pričesti, Krizme, pobožnosti križnoga puta, hodočašće u Lurd, itd.). Unatoč tome, vodeći ljudi Crkve i dalje pozivaju na vjerničko držanje. U zraku visi veliki: Zašto? Odgovor je teško dati. Mnogi pitaju: Gdje nam je vjera? Gdje je nestalo pouzdanje u Boga? Je li ovo Božja kazna? Jedno je sigurno, Bog nije poslao ovu tragediju, nego samo dopustio. Nije to Božja kazna. Bog je dopustio i umiranje svoga Sina na križu koji žarko moli: „Oče, ako hoćeš, otkloni ovu čašu od mene. Ali ne moja volja, nego tvoja neka bude!“ Naizgled molitva izgleda neuslišana, ali u cijelom tom događanju treba ostati sabran i prepoznati Božji prst, gledati Božjim očima. Kad prestane ova pošast, sve će biti drugačije, bolje ćemo čitati znakove događanja. Možda ovi događaji daju svijetu novu – Isusovu dimenziju. Istina, sve nestaje, sve se gasi, ali Isusov događaj ostaje! Ne zaboravimo riječi koje svećenik moli: „Tvoju smrt Gospodine naviještamo, tvoje Uskrsnuće slavimo, Tvoj slavni dolazak iščekujemo.“ Svaki dan svećenici će moliti ovim riječima i preko njih ćemo primati Božju milost. Jedino kroz Krista i njegov život možemo naći trajni odgovor.

I vi ste, dragi vjernici, pozvani nositi svjetlo vjere u svojim obiteljima. Obnovimo vjeru u Boga, obnovimo vjeru u obitelj. Neka ona postane mala Crkva. Na poticaj Svetog Oca koji predmoli krunicu, u mnogim obiteljima doista se moli krunica. Sve to popraćeno je medijima, koji su se uključili u prenošenje Isusove poruke preko mise i Križnog puta. I to je veliki znak. Upravo ovim medijskim putem vaši svećenici će vam također svakoga tjedna slati nedjeljnu duhovnu misao za tjedan koji dolazi pa vas molimo da je pročitate! Evo poruke za ovaj tjedan.

U današnjem drugom čitanju, sveti Pavao piše Efežanima: „Ustani od mrtvih i rasvijetlit će te Krist“ (usp. Ef 5,14). Svjetlost u Bibliji sam je Bog, koji obavija svojom prisutnošću. On je izvor svjetlosni. Tko se pripusti Bogu, postaje i ostaje sin svjetlosti. Nama je danas potrebna svjetlost, jasnoća. Sjetite se riječi koju čitamo na Ponoćku: „Narod koji je u tmini hodio svjetlost vidje veliku…“ Ovo su dani opredjeljenja za Život ili smrt. Pavao nas poučava: „Živite dostojno poziva kojim ste pozvani. Kao djeca svjetlosti hodite“ (usp. Ef 5,8). I pandemija korona virusa je opomena svakome od nas. Narod sve više srlja u civilizaciju smrti, a Gospodin nas poziva na put ljubavi.

U Evanđelju Isus susreće slijepca od rođenja. To je bila neizlječiva bolest. Učenici pitaju Isusa za porijeklo i uzroke njegove bolesti. Oni to vide kao Božju kaznu, no Isus odgovara suprotno od suvremenika. Kaže da se na njemu očituju „djela Božja“. Isus ovime želi reći da u svakom zlu treba tražiti dobro. Tako i mi na ova aktualna događanja trebamo gledati drugačije. Možda je ovo put ozdravljenja civilizacije nasilja, nemorala, rušenja dostojanstva čovjeka.

Isus će ga ozdraviti, vratiti u novi život. Ozdravljenje je dar njegove vjere. Mnogi govore da je korona virus Božja kazna. Ne, ona je znak! Ona je opomena ovoj civilizaciji. Osjećam da će mnogima Isus otvoriti oči. Već se vide rezultati, obitelji zajedno mole, obitelj postaje „mala Crkva“, osjeća se solidarnost jednih prema drugima. Čitajmo stoga znakove, ne budimo slijepi. Zamolimo Isusa da nas ojača u vjeri. Dobro je da shvatimo, kako vjera nije samo pohađanje mise, nego je vjera praktičan život. Primimo Isusa na duhovan način jer i duhovna pričest donosi milost u naš život. Kad budemo u obitelji čitali Božju riječ, razmišljanja o vremenu koje živimo, zamolimo Isusa da dođe u naše srce. To će biti milosni trenutak. To je duhovna pričest.

Isuse, dođi u našu obitelj, ojačaj i izliječi naše sljepilo. Oraspoloži nas za kršćansku solidarnost, da bismo prepoznali potrebe naše braće. U tom Duhu, neka novi tjedan u koji ulazimo bude prožet Tvojim blagoslovom.

Primite pozdrave od vaših svećenika i pastoralnih suradnika.

don Ivo Nedić, voditelj misije,
Karlsruhe, 19. 3. 2020.

Molitva vjernika

  1. Molimo Gospodina da papi Franji dadne dobro zdravlje, mudrost i razboritost u vođenju povjerenog mu stada. Neka njegove poruke nađu plodno tlo u cijelom svijetu. Molimo te.
  2. Za roditelje, da u ovim teškim vremenima bolesti, straha i umiranja stvaraju u svojim obitelji mir, ljubav i razumijevanje. Neka obitelj bude živa Crkva. Sklopljene ruke garancija su da će njihove molitve doći do Gospodara života. Molimo te.
  3. Za naše mlade, da odgovorno žive ovaj trenutak. Neka budu poslušni civilnim i crkvenim smjernicama. Da ostave besciljna lutanja po internetu i neka se uključe u duhovne programe koje internet nudi. Molimo te.
  4. Tolike obitelji su pogođene smrću svojih najbližih. Gospodine, budi uza sve obitelji. Neka imaju hrabrosti i vjere prihvatiti križ života i životnu patnju. Pokojnima pokaži svoje neizmjerno milosrđe. Molimo te.
  5. Daj da pastiri Crkve budu svjetlo i primjer nasljedovanja učitelja Isusa Krista. Neka unose vjernički optimizam, i neka u ovim vremenima pronalaze putove kako da upute poruku Uskrslog Gospodina. Molimo te.
  6. Za ljude u politici. Molimo te za liječnike, medicinske sestre, volontere, za one koji nesebično ugrađuju svoje darove da se nadvlada snaga ovog zla. Neka se ne umore i ne posustaju. Molimo te.
  7. Za našu misiju Mittelbaden. Da svi njezini članovi ovo preduskrsno vrijeme žive u vjeri i nadi. Oni koji su se udaljili od vjere, neka snagom molitve, zapale plamen koji su primili i sakramentu krštenja. Jedina vjera u Isusa Krista, i nada u njegovo Uskrsnuće donose prave plodove. Molimo te.

Završna molitva

Molitva u vremenu širenja bolesti

Svemogući vječni Bože,
okrjepo u nevoljama,
potporo u slabostima,
od Tebe sva stvorenja primaju život
i dobivaju životnu snagu.

Dolazimo k Tebi,
zazivajući Tvoje milosrđe,
jer spoznajemo, živeći iskustvo širenja bolesti,
kako je ovozemaljski život krhka stvarnost.

Tebi povjeravamo bolesnike i njihove obitelji:
udijeli zdravlje njihovu tijelu, duhu i duši.
Svim članovima društva pomozi
vršiti povjerene im pozive i zadaće
te jačati duh međusobne solidarnosti.

Podupiri i nadahnjuj liječnike
i sve zdravstvene djelatnike u njihovoj službi,
a osobito njegovatelje
koji izbliza skrbe za bolesne.

Ti, koji si vrelo svakoga dobra,
blagoslovi ljudsku obitelj;
odagnaj od nje svako zlo,
a Crkvi i svim kršćanima
daruj nepokolebljivu vjeru.

Ne ostavi nas u kušnjama zaraze
koja unosi nesigurnost i nemir.
Svojom nas milošću oslobodi straha,
da bismo živjeli u vedrini i radosti,
zahvaljujući Ti obnovljena srca.

U Tebe se, Gospodine, uzdamo
i Tebi uzdižemo svoju prošnju,
jer si Ti, dobri Oče, Začetnik života,
u zajedništvu s Duhom Svetim
i sa svojim Sinom Isusom Kristom,
Liječnikom duše i tijela,
koji živi i kraljuje u vijeke vjekova.
Amen.

Presveta Bogorodice Marijo, Zdravlje bolesnih – moli za nas!
Sveti Josipe, Zaštitniče Crkve i naše Domovine – moli za nas!
Blaženi Alojzije Stepinče – moli za nas!

U Zagrebu, na svetkovinu sv. Josipa, 19. ožujka 2020. godine.
[Izvor: http://www.zg-nadbiskupija.hr/dokumenti/aktualnosti/molitva-u-vremenu-sirenja-bolesti]