Slavlja Prve pričesti

Zajednica

Datum

Satnica

Bruchsal

26. 6. 2021. (subota)

11:00 sati

Gaggenau

10. 7. 2021. (subota)

11:00 sati

Karlsruhe

19. 6. 2021. (subota)

11:00 sati

Kehl

4. 7. 2021. (nedjelja)

11:30 sati

Pforzheim

3. 7. 2021. (subota)

11:00 sati

Hrvatska katolička misija Mittelbaden