Menu Close

Druga vazmena nedjelja – Nedjelja Božjega milosrđa

Dragi vjernici, draga djeco, a napose bolesni!
Crkva je zatvorena. Do daljnjega nema zajedničkih misnih slavlja, nema zajedničkih pobožnosti. Ostao nam je samo internet kao put komunikacije. Naši svećenici su odlučili da vam za svaku nedjelju pošalju misna čitanja, propovijed, molitvu vjernika i molitvu kao duhovni lijek protiv korona virusa.
Neka se obitelj okupi zajedno i moli službu riječi prema sljedećem redoslijedu:
– Otac ili majka započinje molitvu znakom križa.
– Djeca čitaju čitanja, roditelji Evanđelje.
– Posluša se propovijed.
– Poslije toga djeca mole molitvu vjernika.
– Ostanite u kratkoj šutnji u molitvi Isusu da dođe u vaše srce. To je duhovna pričest.
– Za kraj se moli molitva za zdravlje.
Vaši svećenici vam šalju blagoslov svako jutro kod mise u 8.45 iz svoje kapele. Ostanimo povezani u molitvi.

Prvo čitanje (Dj 2,42-47):

Čitanje Djela apostolskih

Braća bijahu postojana u nauku apostolskom, u zajedništvu, lomljenju kruha i molitvama. Strahopoštovanje obuzimaše svaku dušu: apostoli su činili mnoga čudesa i znamenja. Svi koji prigrliše vjeru bijahu združeni i sve im bijaše zajedničko. Sva bi imanja i dobra prodali i porazdijelili svima kako bi tko trebao. Svaki bi dan jednodušno i postojano hrlili u Hram, u kućama bi lomili kruh te u radosti i prostodušnosti srca zajednički uzimali hranu hvaleći Boga i uživajući naklonost svega naroda. Gospodin je pak danomice zajednici pridruživao spasenike.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam (Ps 118,2-4.13-15.22-24):

Pripjev: Zahvaljujte Gospodinu jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova.

Neka rekne dom Izraelov:
     »Vječna je ljubav njegova!«
Neka rekne dom Aronov:
     »Vječna je ljubav njegova!«
Svi koji se Gospodina boje neka reknu:
     »Vječna je ljubav njegova!«

Gurahu me, gurahu da me obore,
     ali mi Gospodin pomože.
Gospodin je moja snaga i pjesma,
     on mi je spasitelj.
Čuj! Radost i spasenje
     odzvanja šatorima pravednika:
Gospodnja se proslavi desnica!

Kamen koji odbaciše graditelji
     postade kamen zaglavni.
Gospodnje je to djelo:
     kakvo čudo u očima našim!
Ovo je dan što ga učini Gospodin:
     kličimo i radujmo se njemu!

Drugo čitanje (1Pt 1,3-9):

Čitanje Prve poslanice svetoga Petra apostola

Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista koji nas po velikom milosrđu svojemu uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih nanovo rodi za životnu nadu, za baštinu neraspadljivu, neokaljanu i neuvelu, pohranjenu na nebesima za vas, vas koje snaga Božja po vjeri čuva za spasenje, spremno da se objavi u posljednje vrijeme. Zbog toga se radujte, makar se sada možda trebalo malo i žalostiti zbog različitih kušnja: da prokušanost vaše vjere – dragocjenija od propadljivog zlata, koje se ipak u vatri kuša – stekne hvalu, slavu i čast o objavljenju Isusa Krista. Njega vi ljubite iako ga ne vidjeste; u njega, iako ga još ne gledate, vjerujete te klikćete od radosti neizrecive i proslavljene što postigoste svrhu svoje vjere: spasenje duša.

Evanđelje (Iv 20,19-31):

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Kad bî uvečer onoga istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: »Mir vama!« To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče: »Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas.« To rekavši, dahne u njih i kaže im: »Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im.« Ali Toma zvani Blizanac, jedan od dvanaestorice, ne bijaše s njima kad dođe Isus. Govorili su mu dakle drugi učenici: »Vidjeli smo Gospodina!« On im odvrati: »Ako ne vidim na njegovim rukama biljeg čavala i ne stavim svoj prst u mjesto čavala, ako ne stavim svoju ruku u njegov bok, neću vjerovati.« I nakon osam dana bijahu njegovi učenici opet unutra, a s njima i Toma. Vrata bijahu zatvorena, a Isus dođe, stade u sredinu i reče: »Mir vama!« Zatim će Tomi: »Prinesi prst ovamo i pogledaj mi ruke! Prinesi ruku i stavi je u moj bok i ne budi nevjeran nego vjeran.« Odgovori mu Toma: »Gospodin moj i Bog moj!« Reče mu Isus: »Budući da si me vidio, povjerovao si. Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju!« Isus je pred svojim učenicima učinio i mnoga druga znamenja koja nisu zapisana u ovoj knjizi. A ova su zapisana da vjerujete: Isus je Krist, Sin Božji, i da vjerujući imate život u imenu njegovu.

Riječ Gospodnja

Propovijed uz 2. vazmenu nedjelju

Dragi vjernici, prijatelji uskrslog Gospodina!

Danas je Bijela nedjelja ili Mali Uskrs! Crkva želi da uskrsna poruka bude trajno prisutna među kršćanima, zato vas pozdravljam pozdravom Uskrsloga: “Mir vama!” (Iv 20,20). Ova druga vazmena nedjelja uvodi nas u misterij Isusova uskrsnuća po kojem dobivamo milost vječnoga života. Isusova pobjeda nad tamom smrti i grijeha biva pretočena u radosno svjedočenje života s uskrslim Gospodinom. Znamo, Isus je uskrsnuo cijelim svojim bićem, a po vjeri u njegovu riječ, tako ćemo i mi s njime uskrsnuti. Svaka nedjelja spomen je Isusove pobjede nad smrću i poseban poseban Božji dar, trenutak nebeske i zemaljske slave našeg uskrslog Gospodina…

Unatoč istini da Isus više nije u grobu i da su se njegove proročke riječi o muci, smrti i uskrsnuću obistinile, evanđelist Ivan svjedoči o strahu Isusovih učenika od njihovih sunarodnjaka. Vladajući strah bio je veći od milosti uskrsnuća. Upravo zato će Ivan naglasiti “Straha u ljubavi nema, nego savršena ljubav izgoni strah; jer strah je muka i tko se boji, nije savršen u ljubavi” (1 Iv 4,18). Uskrsnuće je djelo Duha Svetoga. Isus, ispunjen Duhom Svetim, želi ga prenijeti svojim učenicima. Tako učenici po Duhu postaju svjedoci uskrsne objave, odnosno postaju Gospodinovi poslanici u svijetu. I mi smo snagom Duha Svetoga pozvani biti Kristovi poslanici i svjedoci u svijetu u kojemu živimo. Tu snagu dobivamo svake nedjelje kada se okupljamo oko stola Božje riječi i euharistijskog stola Kristova predanja iz ljubavi. Koliko često zaboravljamo na svetu misu koja je nepresušni izvor milosti?! A upravo nam misa jača vjeru, vraća nadu i daje smisao našoj patnji i križu. Na svetoj misi (pod prilikama kruha i vina), događa se susret s istim uskrslim Gospodinom, s kojim su se susreli i učenici iz današnjeg evanđelja. U postuskrsnom vremenu nalazimo i obilježja prve kršćanske zajednice okupljene u ime Uskrsloga: “U mnoštvu onih što prigrliše vjeru bijaše jedno srce i jedna duša” (Dj 4,32). To zajedništvo bilo je u materijalnim i duhovnim dobrima. Sve što su imali kršćani su međusobno dijelili i sve im bijaše zajedničko. Upravo tu je početak i kršćanskog caritasa.

Euharistija kao izvor zajedništva i okupljanje na molitvu – to je današnja poruka. Neki bi mogli reći, ali kako to živjeti u današnjoj situaciji kada su nam zatvorena vrata crkve? Crkve su istina zatvorene i nema javnih misnih slavlja, ali naprotiv, otvorena su vrata crkve svake naše obitelji koja je Crkva u malom! Upravo to je slika prve Crkve, okupljene u obiteljskim kućama, ali pune Duha Božjega i vjere u Uskrsloga! Samo po vjeri žive Crkve dolaze plodovi.

Dragi vjernici, djeco i mladi, a napose bolesni, naš križ neka bude obasjan živom vjerom u Uskrsnuće. Neka nas ne obuzima strah, jer Isus nikoga ne ostavlja! U tom duhu primite iskreni pozdrav od svojih svećenika i pastoralnih djelatnika.

don Ivo Nedić, voditelj misije,
Karlsruhe, 16. 4. 2020.

Molitva vjernika

Braćo i sestre, blaženi koji ne vidješe, a vjeruju – kaže Isus. Molimo nebeskog Oca da njegovo djelovanje znamo prepoznavati u malim događajima svakodnevnice:

  1. Gospodine, udijeli našoj zajednici vjernika snagu i mudrost da se ne umore naviještati i izgrađivati tvoje kraljevstvo, molimo te.
  2. Za službenike Crkve, svećenike i pastoralne suradnike, očeve i majke, za sve one koji nose zadatke odgovornosti za odgoj, da svojim naviještanjem i životom čuvaju i brane temelje naše vjere, molimo te.
  3. Gospodine, prvu zajednicu krasilo je – zajedništvo. Danas sve više ljudi želi sijati razdor, što je protivno duhu evanđelja. Očuvaj nas od opasnosti ogovaranja i klevete. Daj da svi članovi naše misijske zajednice budu graditelji mira, sloge i ljubavi, molimo te.
  4. Sveta misa je izvor kršćanskog života. Danas čitamo u poruci Božje riječi da se prvi kršćani okupljaju na zajedničku molitvu. Neka svaka obitelj bude mala Crkva, i da njezini članovi budu otvoreni za trenutke zajedništva, molimo te.
  5. Apostoli su bili svjedoci uskrslog Gospodina. Daj da svi krštenici u našoj misiji, u svom zvanju koje obavljaju, u mjestu u kojem žive, budu svjedoci i graditelji kraljevstva Božjega, molimo te.
  6. Za članove naše misije koje je napao opasni virus korona. Daj im hrabrosti, snage i iznad svega vjere da mu se odupru Božjom i svojom snagom, molimo te.

U današnjem evanđeoskom odlomku Isus naziva blaženima one koji nisu vidjeli a vjeruju. Radujmo se stoga jer smo ubrojeni među blaženike i živimo blagoslov drugima. Ne bojmo se jer nam je uskrsli Krist darovao svoga Duha. Amen.

Završna molitva

Molitva u vremenu širenja bolesti

Svemogući vječni Bože,
okrjepo u nevoljama,
potporo u slabostima,
od Tebe sva stvorenja primaju život
i dobivaju životnu snagu.

Dolazimo k Tebi,
zazivajući Tvoje milosrđe,
jer spoznajemo, živeći iskustvo širenja bolesti,
kako je ovozemaljski život krhka stvarnost.

Tebi povjeravamo bolesnike i njihove obitelji:
udijeli zdravlje njihovu tijelu, duhu i duši.
Svim članovima društva pomozi
vršiti povjerene im pozive i zadaće
te jačati duh međusobne solidarnosti.

Podupiri i nadahnjuj liječnike
i sve zdravstvene djelatnike u njihovoj službi,
a osobito njegovatelje
koji izbliza skrbe za bolesne.

Ti, koji si vrelo svakoga dobra,
blagoslovi ljudsku obitelj;
odagnaj od nje svako zlo,
a Crkvi i svim kršćanima
daruj nepokolebljivu vjeru.

Ne ostavi nas u kušnjama zaraze
koja unosi nesigurnost i nemir.
Svojom nas milošću oslobodi straha,
da bismo živjeli u vedrini i radosti,
zahvaljujući Ti obnovljena srca.

U Tebe se, Gospodine, uzdamo
i Tebi uzdižemo svoju prošnju,
jer si Ti, dobri Oče, Začetnik života,
u zajedništvu s Duhom Svetim
i sa svojim Sinom Isusom Kristom,
Liječnikom duše i tijela,
koji živi i kraljuje u vijeke vjekova.
Amen.

Presveta Bogorodice Marijo, Zdravlje bolesnih – moli za nas!
Sveti Josipe, Zaštitniče Crkve i naše Domovine – moli za nas!
Blaženi Alojzije Stepinče – moli za nas!

U Zagrebu, na svetkovinu sv. Josipa, 19. ožujka 2020. godine.
[Izvor: http://www.zg-nadbiskupija.hr/dokumenti/aktualnosti/molitva-u-vremenu-sirenja-bolesti]