Misijska pastoralna vijeća

§ 1. Ako je prema sudu dijecezanskoga biskupa, pošto se posavjetuje s prezbiterskim vijećem, prikladno, neka se u svakoj župi osnuje pastoralno vijeće, kojemu je na čelu župnik i u kojemu neka vjernici zajedno s onima koji snagom svoje službe sudjeluju u pastoralnoj brizi za župu pomažu da se unapređuje pastoralna djelatnost.
§ 2. Pastoralno vijeće ima samo savjetodavan glas i ravna se prema odredbama koje donese dijecezanski biskup. (Zakonik kanonskog prava, kan. 511-514, 536)

1. Misijsko pastoralno vijeće služi izgradnji žive vjerničke zajednice i ostvarenju spasiteljskog i svjetskog poslanja Crkve. Vijeće snosi odgovornost za život zajednice zajedno sa župnikom, koji je od biskupa postavljeni dušobrižnik i voditelj zajednice.

2. Zadaća Misijskog pastoralnog vijeća jest: savjetovati se i odlučivati u pitanjima koja se tiču zajednice, ukoliko se § 7, član 3 i 4 tome ne protive.

3. Vijeće ima posebnu dužnost:
a) župnika podržati u njegovoj službi, s njime se posavjetovati o svim pitanjima koja se tiču vjerničke zajednice, zajedno s njime donositi odgovarajuće mjere i pobrinuti se za njihovo provođenje;
b) buditi svijest suodgovornosti u zajednici, poticati suradnju u njoj i redovito ju izvješćivati o učinjenom;
c) postaviti smjernice za vođenje financija.

4. Pridobivati članove zajednice za pastoralnu suradnju (npr. vjersko poučavanje, liturgijsko pjevanje, čitanje itd.).

5. Donositi poticaje i prijedloge za pripremanje bogoslužja i što boljeg sudjelovanja zajednice u liturgijskim slavljima.

6. Njegovati i razvijati karitativnu, socijalnu i prosvjetnu djelatnost.

7. Uviđati posebne životne prilike različitih skupina i pojedinaca u zajednici te im posvetiti pažnju.

8. Zapažati probleme svakodnevice i društvene tijekove, o njima razmišljati i poduzimati prikladne mjere.

9. Zastupati interese vjerničke zajednice u javnom životu.

10. Buditi odgovornost zajednice za misije, razvitak i mir u svijetu.

11. Tražiti i unaprjeđivati ekumensku suradnju (međusobno zbližavanje različitih vjeroispovijesti).

12. Tražiti kontakt s onima izvan života zajednice (tzv. distanciranim kršćanima).

13. Prije preuzimanja Misije od strane novog misionara (voditelja) obavijestiti biskupa preko dekana o mjesnim prilikama i posebnim potrebama Misije.

14. Brinuti se za provođenje donesenih odluka.

(Iz Statuta Misijskog pastoralnog vijeća
izrađenog prema Odredbama o župnim vijećima u nadbiskupiji Freiburg
/”Službeni list nadbiskupije Freiburg” od 5. 11. 1976./)

Članovi misijskih pastoralnih vijeća HKM Mittelbaden

Misijsko vijeće Bruchsal
 1. Vasilj Marija, predsjednica
 2. Mikulić Emilija, dopredsjednica
 3. Šubić Klaudija, rizničarka
 4. Čavar Ivica, zapisničar
 5. Jurišić Pero, glasnogovornik
 6. Didulica Ante
 7. Esapović Željka
 8. Jurleta Marko
 9. Kralj Kruno
 10. Sauer Dijana
 11. Ukalović Željko
 12. Vukoja Mirko
Misijsko vijeće Gaggenau, Rastatt, Baden-Baden
 1. Jurić-Kaćunić Danijela, predsjednica
 2. Blekić-Artuković Katica, dopredsjednica odgovorna za zajednicu Rastatt
 3. Hrstić Dalibor, dopredsjednik odgovoran za zajednicu Baden-Baden
 4. Ramljak Ivan, rizničar
 5. Batovanja Zorica, zapisničarka
 6. Šojat Ankica, glasnogovornica
 7. Avgustinović Momčilo
 8. Ćorković Marijana
 9. Grančić Vesna
 10. Jakin Anica
 11. Miletić Marko
 12. Palameta Nikolina
 13. Pejić Gabrijel
 14. Prpić Dubravka
 15. Skorupski Mirela
 16. Tolić Ante
Misijsko vijeće Karlsruhe
 1. Vujević Bruno, predsjednik
 2. Mišić Monika, dopredsjednica
 3. Goričkić Marina, zapisničarka
 4. Vasilj Božo, rizničar
 5. Dominić Tatjana, glasnogovornica
 6. Brnada Cecilija
 7. Crnjac Janja
 8. Gluhak Franjo
 9. Jerković Brigita
 10. Knežević David
 11. Knežević Mato
 12. Mišić Dominik
 13. Nižić Zdenko
 14. Oršolić Pejo
 15. Rajić Anto
Misijsko vijeće Pforzheim
 1. Premužić Damir, predsjednik
 2. Saša Petran, dopredsjednik
 3. Domagoj Spajić, rizničar
 4. Martina Rubčić, zapisničarka
 5. Zvonko Vincek, glasnogovornik
 6. Božić Monika
 7. Ćorić Hrvoje
 8. Kalić Ivan
 9. Kokić Marina
 10. Lukić Miroslav
 11. Matešić Ivka
 12. Stjepanović Paolina
Hrvatska katolička misija Mittelbaden