Pastoralna vijeća

§ 1. Ako je prema sudu dijecezanskoga biskupa, pošto se posavjetuje s prezbiterskim vijećem, prikladno, neka se u svakoj župi osnuje pastoralno vijeće, kojemu je na čelu župnik i u kojemu neka vjernici zajedno s onima koji snagom svoje službe sudjeluju u pastoralnoj brizi za župu pomažu da se unapređuje pastoralna djelatnost.
§ 2. Pastoralno vijeće ima samo savjetodavan glas i ravna se prema odredbama koje donese dijecezanski biskup. (Zakonik kanonskog prava, kan. 511-514, 536)

1. Misijsko pastoralno vijeće služi izgradnji žive vjerničke zajednice i ostvarenju spasiteljskog i svjetskog poslanja Crkve. Vijeće snosi odgovornost za život zajednice zajedno sa župnikom, koji je od biskupa postavljeni dušobrižnik i voditelj zajednice.

2. Zadaća Misijskog pastoralnog vijeća jest: savjetovati se i odlučivati u pitanjima koja se tiču zajednice, ukoliko se § 7, član 3 i 4 tome ne protive.

3. Vijeće ima posebnu dužnost:
a) župnika podržati u njegovoj službi, s njime se posavjetovati o svim pitanjima koja se tiču vjerničke zajednice, zajedno s njime donositi odgovarajuće mjere i pobrinuti se za njihovo provođenje;
b) buditi svijest suodgovornosti u zajednici, poticati suradnju u njoj i redovito ju izvješćivati o učinjenom;
c) postaviti smjernice za vođenje financija.

4. Pridobivati članove zajednice za pastoralnu suradnju (npr. vjersko poučavanje, liturgijsko pjevanje, čitanje itd.).

5. Donositi poticaje i prijedloge za pripremanje bogoslužja i što boljeg sudjelovanja zajednice u liturgijskim slavljima.

6. Njegovati i razvijati karitativnu, socijalnu i prosvjetnu djelatnost.

7. Uviđati posebne životne prilike različitih skupina i pojedinaca u zajednici te im posvetiti pažnju.

8. Zapažati probleme svakodnevice i društvene tijekove, o njima razmišljati i poduzimati prikladne mjere.

9. Zastupati interese vjerničke zajednice u javnom životu.

10. Buditi odgovornost zajednice za misije, razvitak i mir u svijetu.

11. Tražiti i unaprjeđivati ekumensku suradnju (međusobno zbližavanje različitih vjeroispovijesti).

12. Tražiti kontakt s onima izvan života zajednice (tzv. distanciranim kršćanima).

13. Prije preuzimanja Misije od strane novog misionara (voditelja) obavijestiti biskupa preko dekana o mjesnim prilikama i posebnim potrebama Misije.

14. Brinuti se za provođenje donesenih odluka.

(Iz Statuta Misijskog pastoralnog vijeća
izrađenog prema Odredbama o župnim vijećima u nadbiskupiji Freiburg
/”Službeni list nadbiskupije Freiburg” od 5. 11. 1976./)

Članovi misijskih vijeća HKM Mittelbaden

Misijsko vijeće Bruchsal

Jurišić Pero, predsjednik
Didulica Ante, podpredsjednik
Mikulić Emilija, zapisničarka
Šubić Klaudija, rizničarka
Vasilj Josip, glasnogovornik
Bodrožić Mijo
Bradarić Tonka
Brandis Željko
Čavar Ivica
Esapović Željka
Grgić Željko
Jurleta Marko
Kralj Kruno
Ladan Anto
Sauer Dijana

Misijsko vijeće Gaggenau,
Rastatt, Baden-Baden

Jurić-Kaćunić Danijela, predsjednica
Pastuović Mario, podpredsjednik
Batovanja Zorica, zapisničarka
Ramljak Ivan, rizničar
Augustinović Momčilo
Blekić-Artuković Katica
Grančić Vesna
Jakin Anica
Palameta Luja
Prpić Dubravka
Šojat Ankica
Hrstić Dalibor
Kalcina Marina
Mihaljek Barbara
Mikić Mirjana

Misijsko vijeće Karlsruhe

Mišić Monika, predsjednica
Knežević Mato, podpredsjednik
Dominić Tatjana, zapisničarka
Vasilj Božo, rizničar
Batinić Danijela
Brnada Cecilija
Gluhak Sanja
Goričkić Marina
Kasalo Isabel
Kuzman Jela
Lang Anđa
Mištrafović Anto
Nižić Zdenko
Oršolić Pejo
Padineant Marijan
Pejić Astra
Petrić Krešimir
Rajić Anto
Vondroš Dalibor

Misijsko vijeće Pforzheim

Premužić Damir,
predsjednik i rizničar
Anušić Vinko, podpredsjednik
Affé Violeta, zapisničarka
Bevanda Anto
Böhm Liljana
Čalić Mira
Gvardijan Bernard
Gvardijan Branko
Jurić Ivo
Kalić Ivan
Rokić Anto
Rokić Zlatka
Spajić Dominik
Spajić Ivan
Vojnović Sven
Vranješ Violeta
Vukoje Anđelka
Zadravec Vedran

Hrvatska katolička misija Mittelbaden