Druženje umirovljenika

U prostorijama misijskog centra u Karlsruheu (Südendstr. 39, 76137 Karlsruhe) i Pforzheimu (Marienstr. 2, 75172 Pforzheim) srijedom se okupljaju umirovljenici na druženje. U Karlsruheu također imaju priliku čuti od svećenika i kraći duhovni nagovor.

Hrvatska katolička misija Mittelbaden