Glasilo ‘Prisutnost’

‘Prisutnost’ se nazivalo glasilo Hrvatske katoličke misije Pforzheim-Bruchsal koje je izlazilo od prosinca 1979. do 2004. godine. U tom periodu izašlo je ukupno 56 brojeva.

Glasilo je sadržavalo članke vezane uz život vjere u misiji, izvještaje o kulturnim i sportskim događajima u misiji, zatim povijesne priloge, odgojno-informativne napise, literaturu, zabavne stranice…

Prvi broj glasila izdan je u prosincu 1979. pod nazivom ‘Vijesti’, da bi već drugi broj (Uskrs 1980.) bio preimenovan u ‘Prisutnost’. Pokretač i urednik glasila bio je tadašnji misionar i župnik Petar Kuran, koji je u toj ulozi ostao do sredine 1983. godine. U urednikovoj uvodnoj riječi u drugome broju stoji: “Pred Vama je drugi broj našega misijskog glasila. Od ovoga broja ono ima i svoje ime po kojem ćemo ga ubuduće prepoznavati – PRISUTNOST. Željeli smo time dozvati nam u pamet trajnu istinu Kristove prisutnosti među nama; prisutnost domovinske Crkve među raspršenom braćom po čitavom svijetu; prisutnost nas i naše braće i sestara na ognjištima rodne grude; prisutnost našega vjerskog uvjerenja u svim (ne)prilikama života; prisutnost našeg zalaganja za slabe i obespravljene; prisutnost…”

Od uskrsnog broja 1984. pa do konca izlaženja glasilo je uređivao pastoralni referent Dominik Spajić zajedno s aktualnim misionarima i uredničkim vijećem. Do 1986. godine ‘Prisutnost’ je izlazila uglavnom u četveromjesečnom ritmu, a kasnije dvaput godišnje.

Kroz dvadesetak godina izlaženja ‘Prisutnost’ je mijenjala izgled zavisno od grafičkih i uredničkih mogućnosti, a intencija je uvijek ostala ista: uputiti našim iseljenicima riječ kojom bi se barem donekle premostila vremenska i mjesna razmeđa…

Hrvatska katolička misija Mittelbaden