Isusovo krštenje (Slavko Šohaj)

Krštenje

Krštenje je prvi i temeljni sakrament Crkve. Onaj koji nije primio krštenje ne može primiti ni jedan drugi sakrament. Isus je ovaj sakrament ustanovio kad se, nakon uskrsnuća, ukazao svojim učenicima.

Krštenje je prvi i temeljni sakrament Crkve. Onaj koji nije primio krštenje ne može primiti ni jedan drugi sakrament. Isus je ovaj sakrament ustanovio kad se, nakon uskrsnuća, ukazao svojim učenicima.

Sveti krst je temelj cijeloga kršćanskog života, ulaz u život Duha (vitae spiritualis ianua) i vrata koja otvaraju pristup drugim sakramentima. Po krštenju smo oslobođeni od grijeha i nanovo rođeni kao sinovi Božji, postajemo Kristovi udovi i pritjelovljeni smo Crkvi te bivamo dionici njezina poslanja: “Krst je sakrament preporođenja vodom i riječju.” (Katekizam Katoličke crkve, br. 1213)/p>

Krst, vrata sakramenata, stvarni ili barem krst želje, prijeko potreban za spasenje, po kojem se ljudi oslobađaju grijeha, preporađaju za djecu Božju i neizbrisivim biljegom suobličeni Kristu pritjelovljuju Crkvi, valjano se podjeljuje samo pranjem pravom vodom s potrebnim riječima forme. (Zakonik kanonskog prava, kan. 849)

Važno!
  • Roditelji koji žele krstiti svoje dijete moraju se barem mjesec dana ranije javiti svećeniku za dogovor. Svećenik ili pastoralni suradnik obavit će pripremu, napraviti zapisnik i odrediti dan i vrijeme krštenja.
  • Odrasla osoba koja želi primiti sakrament krštenja također se mora javiti svećeniku za dogovor. Priprema odraslih za krštenje traje cijelu godinu.
Hrvatska katolička misija Mittelbaden