Dobro došli!

Sredstva društvene komunikacije imaju posebno važnu ulogu u naviještanju Božje riječi. Prvo je Riječ Tijelom postala, zatim se ta Riječ prenosila usmeno preko od Boga pozvanih glasnika. Poslije je ta riječ napisana. Crkva je tu riječ ljubomorno i brižno čuvala do današnjih dana. Pisana riječ čitala se u originalnim jezicima, a onda je došao Drugi vatikanski koncil koji je, po nadahnuću Duha Svetoga, odlučio svete tekstove prevesti na materinske jezike. Tako Biblija postaje svima dostupna. Do sada je cjelovito ili dijelom prevedena na više od 3.000 jezika!

Duhovni mislioci pripremali su Božju riječ za sve uzraste i generacije. Poruka je uvijek ista – upoznati Isusa Krista, ali se mijenja način naviještanja. Mijenjaju se sredstva da se ispuni zadaća, a ona je samo jedna – navijestiti Isusa Krista svakom čovjeku. Stigla je era elektroničkih medija. Čudo tehnike preplavilo je sve pore ljudskog života. Ušla je duboko u živote mladih, djece. Njome se koristi škola. Bez nje se ne može zamisliti budućnost. Nije li to izazov za Crkvu? Ona je to prihvatila i izvrsno koristi kao sredstvo naviještanja Radosne vijesti.

Mi smo kao misijska zajednica odlučili pokrenuti našu internet stranicu kao suvremeno sredstvo komunikacije. To je prilika da u svakom trenutku možete saznati što se događa u zajednici. Osobito je i Bogom dano sredstvo povezivanja naše velike i raspršene zajednice. Vjerujem da je to korak naprijed u ispunjavanju zadataka koje nam Crkva postavlja. Neka se Božja riječ preko ove stranice navijesti svima. Neka nas stranica ujedinjuje kao prvu zajednicu da budemo jedno srce i jedna duša.

Hvala svima koji se trude da stranica ugleda svjetlo dana. U pozitivnom raspoloženju krenimo naprijed. Sve vas pozdravlja uređivački tim na čelu sa voditeljem misije.

Dušobrižnici i pastoralni suradnici

Povijest misije Mittelbaden Gaggenau-Rasstatt Karlsruhe Offenburg Pforzheim-Bruchsal

Hrvatska katolička misija Mittelbaden (Srednji Baden)
Hrvatska katolička misija Gaggenau-Rastatt
Hrvatska katolička misija Karlsruhe
Hrvatska katolička misija Offenburg
Hrvatska katolička misija Pforzheim–Bruchsal

Misijski centri

Zajednica Gaggenau
Zajednica Karlsruhe
Zajednica Pforzheim

Glasilo ‘Prisutnost’

‘Prisutnost’ se nazivalo glasilo Hrvatske katoličke misije Pforzheim-Bruchsal koje je izlazilo od prosinca 1979. do 2004. godine. U tom periodu izašlo je ukupno 56 brojeva.

Glasilo je sadržavalo članke vezane uz život vjere u misiji, izvještaje o kulturnim i sportskim događajima u misiji, zatim povijesne priloge, odgojno-informativne napise, literaturu, zabavne stranice…

Prvi broj glasila izdan je u prosincu 1979. pod nazivom ‘Vijesti’, da bi već drugi broj (Uskrs 1980.) bio preimenovan u ‘Prisutnost’. Pokretač i urednik glasila bio je tadašnji misionar i župnik Petar Kuran, koji je u toj ulozi ostao do sredine 1983. godine. U urednikovoj uvodnoj riječi u drugome broju stoji: “Pred Vama je drugi broj našega misijskog glasila. Od ovoga broja ono ima i svoje ime po kojem ćemo ga ubuduće prepoznavati – PRISUTNOST. Željeli smo time dozvati nam u pamet trajnu istinu Kristove prisutnosti među nama; prisutnost domovinske Crkve među raspršenom braćom po čitavom svijetu; prisutnost nas i naše braće i sestara na ognjištima rodne grude; prisutnost našega vjerskog uvjerenja u svim (ne)prilikama života; prisutnost našeg zalaganja za slabe i obespravljene; prisutnost…”

Od uskrsnog broja 1984. pa do konca izlaženja glasilo je uređivao pastoralni referent Dominik Spajić zajedno s aktualnim misionarima i uredničkim vijećem. Do 1986. godine ‘Prisutnost’ je izlazila uglavnom u četveromjesečnom ritmu, a kasnije dvaput godišnje.

Kroz dvadesetak godina izlaženja ‘Prisutnost’ je mijenjala izgled zavisno od grafičkih i uredničkih mogućnosti, a intencija je uvijek ostala ista: uputiti našim iseljenicima riječ kojom bi se barem donekle premostila vremenska i mjesna razmeđa…

Folklor

Folklorna Skupina FolkloriKA Karlsruhe

Folklorna skupina u Karlsruheu djeluje već više od deset godina, od rujna 2017. pod novim vodstvom i novim imenom – FokloriKA.

Folklor za djecu i mlade u Karlsruheu pokrenule su još 2006. godine Astra Pejić i Anita Vondroš, a probe su se od tada pa sve do lipnja 2018. godine održavale u prostorijama Hrvatske katoličke misije Mittelbaden u Bulachu. U rujnu 2017. godine vodstvo folklora preuzele su Dragana Ivanković i Vanja Luketić, obje i same dugogodišnje folklorašice. Od 2019. godine u timu je i voditeljica pjevanja, Mia Čuljak.

FolkloriKA trenutno broji oko 30 članova, podijeljenih u tri dobne skupine. S mlađom skupinom, djecom vrtićke i rane školske dobi, uče se i njeguju hrvatski jezik i običaji kroz tradicijske dječje igre i plesana i pjevana kola, dok je starija skupina već uhodan, odnosno uplesan tim koji uspješno savladava zahtjevnije korake i koreografije iz cijele Lijepe Naše (Slavonija, Baranja, Posavina…). Starijoj su se skupini nakon brojnih upita i velikog interesa priključili i odrasli.

Folklor se, kao i ostale aktivnosti Misijskog centra Karlsruhe, održava na adresi Südendstraße 39, 76137 Karlsruhe. Probe folklora održavaju se petkom od 18 sati.

I djeca i mladi su tijekom prethodne tri godine nastupali s dječjim igrama te plesovima iz Slavonije i Posavine, a neki od nastupa FS FolkloriKE su nastup na hrvatskoj zabavnoj etno večeri, nastupi povodom obilježavanja blagdana Sv. Nikole (u Karlsruhe i Gaggenau), tradicionalni nastup folklorne skupine za Fašnik (Fasching), te nastupi u povodu Majčinog dana.

Folkloraši iz Karlsruhea iza sebe imaju dugogodišnju uspješnu suradnju s hrvatskim zajednicama iz Gaggenaua i Bruchsala, koja će se, nadaju se oni, u budućnosti kroz zajedničke nastupe i druženja, i nastaviti.

Upravo su druženje i prijateljstvo ono što uz probe, nastupe, ples i pjevanje, obilježava mnoga folklorna društva, pa tako i FS FolkloriKU. Voditeljice i članove veseli činjenica da su nakon nastupa uslijedili upiti i zanimanje mladih i djece za folklor – novi su članovi, sa ili bez folklornog iskustva, uvijek dobrodošli.

Dragana Ivanković

 

Kontakt i informacije:
FS FolkloriKA Karlsruhe
Voditeljice: Dragana Ivanković, Vanja Luketić i Mia Čuljak
Adresa: Südendstraße 39, 76137 Karlsruhe
E-Mail: 
Facebook: FS Folklorika Karlsruhe
Instagram: folklorika_karlsruhe

Termini proba:
Dječja skupina: petkom u 18 h
Odrasli: petkom u 19 h

Misijska pastoralna vijeća

§ 1. Ako je prema sudu dijecezanskoga biskupa, pošto se posavjetuje s prezbiterskim vijećem, prikladno, neka se u svakoj župi osnuje pastoralno vijeće, kojemu je na čelu župnik i u kojemu neka vjernici zajedno s onima koji snagom svoje službe sudjeluju u pastoralnoj brizi za župu pomažu da se unapređuje pastoralna djelatnost.
§ 2. Pastoralno vijeće ima samo savjetodavan glas i ravna se prema odredbama koje donese dijecezanski biskup. (Zakonik kanonskog prava, kan. 511-514, 536)

1. Misijsko pastoralno vijeće služi izgradnji žive vjerničke zajednice i ostvarenju spasiteljskog i svjetskog poslanja Crkve. Vijeće snosi odgovornost za život zajednice zajedno sa župnikom, koji je od biskupa postavljeni dušobrižnik i voditelj zajednice.

2. Zadaća Misijskog pastoralnog vijeća jest: savjetovati se i odlučivati u pitanjima koja se tiču zajednice, ukoliko se § 7, član 3 i 4 tome ne protive.

3. Vijeće ima posebnu dužnost:
a) župnika podržati u njegovoj službi, s njime se posavjetovati o svim pitanjima koja se tiču vjerničke zajednice, zajedno s njime donositi odgovarajuće mjere i pobrinuti se za njihovo provođenje;
b) buditi svijest suodgovornosti u zajednici, poticati suradnju u njoj i redovito ju izvješćivati o učinjenom;
c) postaviti smjernice za vođenje financija.

4. Pridobivati članove zajednice za pastoralnu suradnju (npr. vjersko poučavanje, liturgijsko pjevanje, čitanje itd.).

5. Donositi poticaje i prijedloge za pripremanje bogoslužja i što boljeg sudjelovanja zajednice u liturgijskim slavljima.

6. Njegovati i razvijati karitativnu, socijalnu i prosvjetnu djelatnost.

7. Uviđati posebne životne prilike različitih skupina i pojedinaca u zajednici te im posvetiti pažnju.

8. Zapažati probleme svakodnevice i društvene tijekove, o njima razmišljati i poduzimati prikladne mjere.

9. Zastupati interese vjerničke zajednice u javnom životu.

10. Buditi odgovornost zajednice za misije, razvitak i mir u svijetu.

11. Tražiti i unaprjeđivati ekumensku suradnju (međusobno zbližavanje različitih vjeroispovijesti).

12. Tražiti kontakt s onima izvan života zajednice (tzv. distanciranim kršćanima).

13. Prije preuzimanja Misije od strane novog misionara (voditelja) obavijestiti biskupa preko dekana o mjesnim prilikama i posebnim potrebama Misije.

14. Brinuti se za provođenje donesenih odluka.

(Iz Statuta Misijskog pastoralnog vijeća
izrađenog prema Odredbama o župnim vijećima u nadbiskupiji Freiburg
/”Službeni list nadbiskupije Freiburg” od 5. 11. 1976./)

Članovi misijskih pastoralnih vijeća HKM Mittelbaden

Misijsko vijeće Bruchsal
 1. Vasilj Marija, predsjednica
 2. Mikulić Emilija, dopredsjednica
 3. Šubić Klaudija, rizničarka
 4. Čavar Ivica, zapisničar
 5. Jurišić Pero, glasnogovornik
 6. Didulica Ante
 7. Esapović Željka
 8. Jurleta Marko
 9. Kralj Kruno
 10. Sauer Dijana
 11. Ukalović Željko
 12. Vukoja Mirko
Misijsko vijeće Gaggenau, Rastatt, Baden-Baden
 1. Jurić-Kaćunić Danijela, predsjednica
 2. Blekić-Artuković Katica, dopredsjednica odgovorna za zajednicu Rastatt
 3. Hrstić Dalibor, dopredsjednik odgovoran za zajednicu Baden-Baden
 4. Ramljak Ivan, rizničar
 5. Batovanja Zorica, zapisničarka
 6. Šojat Ankica, glasnogovornica
 7. Avgustinović Momčilo
 8. Ćorković Marijana
 9. Grančić Vesna
 10. Jakin Anica
 11. Miletić Marko
 12. Palameta Nikolina
 13. Pejić Gabrijel
 14. Prpić Dubravka
 15. Skorupski Mirela
 16. Tolić Ante
Misijsko vijeće Karlsruhe
 1. Vujević Bruno, predsjednik
 2. Mišić Monika, dopredsjednica
 3. Goričkić Marina, zapisničarka
 4. Vasilj Božo, rizničar
 5. Dominić Tatjana, glasnogovornica
 6. Brnada Cecilija
 7. Crnjac Janja
 8. Gluhak Franjo
 9. Jerković Brigita
 10. Knežević David
 11. Knežević Mato
 12. Mišić Dominik
 13. Nižić Zdenko
 14. Oršolić Pejo
 15. Rajić Anto
Misijsko vijeće Pforzheim
 1. Premužić Damir, predsjednik
 2. Saša Petran, dopredsjednik
 3. Domagoj Spajić, rizničar
 4. Martina Rubčić, zapisničarka
 5. Zvonko Vincek, glasnogovornik
 6. Božić Monika
 7. Ćorić Hrvoje
 8. Kalić Ivan
 9. Kokić Marina
 10. Lukić Miroslav
 11. Matešić Ivka
 12. Stjepanović Paolina