Hrvatska katolička misija Mittelbaden (Srednji Baden)

Godine 2005. osnovana je Hrvatska katolička misija Srednji Baden (Mittelbaden) sa sjedištem u Karlsruheu, u koju su tada ujedinjene bivše hrvatske katoličke misije – Karlsruhe, Pforzheim–Bruchsal, Gaggenau–Rastatt i Offenburg. Pastoralna je skrb povjerena članovima Hrvatske salezijanske provincije sv. Ivana Bosca iz Zagreba. Misija danas broji 20.000 vjernika.

HKM Srednji Baden danas se sastoji od zajednica Baden-Baden, Bretten, Bruchsal, Eppingen, Gaggenau, Karlsruhe, Kehl, Mingolsheim, Offenburg, Pforzheim, Rastatt i Waghäusel-Kirrlach. Voditelj misije je o. Ivo Nedić, a u misiji djeluju dušobrižnici o. Vjekoslav Kanić, o. Sebastijan Marković i o. Stjepan Matijević, pastoralni suradnici Sanja Gluhak i  Darko Rubčić te tajnica Monika Mišić. (više…)

Hrvatska katolička misija Gaggenau-Rastatt

Svečanost primopredaje bivše HKM Gaggenau-Rastatt sadašnjoj misiji Srednji Baden sa sjedištem u Karlsruheu i ispraćaj voditelja HKM fra Miroslava Baruna, franjevca trećoredca, koji je u misiji djelovao 35 godina, bila je 1. srpnja 2007. u crkvi Sv. Marije u Gaggenau. Najprije je osnovana 1971. HKM Baden-Baden, dok je na tom području djelovao fra Dane Milas (1966. – 1972.), član Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja sa sjedištem u Splitu. fra Dane Milas je godinu dana kasnije, 1972. otišao u Berlin, a Nadbiskupski ordinarijat u Freiburgu imenovao je o. Baruna voditeljem HKM Baden-Baden. Budući da je u Gaggenau bilo više Hrvata, sjedište misije iz Baden-Badena premješteno je u Gaggenau i tako je nastala HKM Gaggenau-Rastatt. (više…)

Hrvatska katolička misija Karlsruhe

Više godina prije osnutka HKM Karlsruhe u tom gradu i okolici pastoralno je djelovao vlč. Anton Kosina iz Ludwigshafena. HKM Karlsruhe je osnovana 3. listopada 1970. dolaskom svećenika Krčke biskupije vlč. Ivana Plješe, koji je misiju vodio od 1970. do prestanka njezina samostalnog djelovanja i ujedinjenja u HKM Mittelbaden 2005. Vlč. Plješa je djelovao i na području Pforzheima i Mosbacha. U misiji su kao pastoralni suradnici djelovali: sestra milosrdnica s. Danijela Juriša (1972. – 1992.), Ivan Bošnjak (1992. – 2012.) i Sanja Jakopić (2013.). (više…)

Hrvatska katolička misija Offenburg

HKM Offenburg je osnovana u siječnju 1974. Na području misije djelovali su fra Danijel Milas (1966. – 1972.), potom franjevci trećoreci fra Miroslav Barun (1972. – 1974.), fra Nikola Nižić (1974. – 1984.) i fra Ivan Badurina (1984. – 2005.). HKM Offenburg je 1. rujna 2005. postala sastavnicom HKM Mittelbaden, a o. Badurina je do 15. rujna 2006. u Offenburgu obnašao službu dušobrižnika-kooperatora, nakon čega se vratio u domovinu. Kao pastoralne suradnice u misiji su djelovale s. Ljubica Bilobrk (1990. – 1992.) i s. Mariangela Todorić (1992. – 1994.) (više…)

Hrvatska katolička misija Pforzheim–Bruchsal

Do 1973. područje HKM Pforzheim se nalazilo u sastavu HKM Karlsruhe. Kako je na području Pforzheima, Brettena, Bruchsala i Philippsburga živjelo oko 7.000 Hrvata, Nadbiskupski ordinarijat iz Freiburga osnovao je 10. rujna 1973. HKM Pforzheim–Bruchsal. Misiju su u početku vodili svećenici Splitsko-makarske nadbiskupije vlč. Stipe Dukić (1973. – 1979.) i vlč. Petar Kuran (1979. – 1983.), a nakon njih misiju su vodili svećenici Hrvatske salezijanske provincije sv. Ivana Bosca iz Zagreba: o. Ivo Nedić (1983. – 1988.), o. Mihael Rodić (1988. – 1991.), o. Niko Šošić (1991. – 1996.), o. Ivan Bolkovac (1996. – 2005.) te o. Ivo Nedić od 2005. do danas. Kao dušobrižnici u misiji su djelovali o. Mihael Rodić, o. Jozo Kajić, o. Stjepan Pasarić, o. Franjo Petrinjak i o. Vitomir Zečević. Kao pastoralni suradnik djelovao je Tomo Tadić (1979. – 1982.), od 1982. do 2019. pastoralni referent Dominik Spajić. (više…)