Hrvatska katolička misija Mittelbaden (Srednji Baden)

Godine 2005. osnovana je Hrvatska katolička misija Srednji Baden (Mittelbaden) sa sjedištem u Karlsruheu, u koju su tada ujedinjene bivše hrvatske katoličke misije – Karlsruhe, Pforzheim–Bruchsal, Gaggenau–Rastatt i Offenburg. Pastoralna je skrb povjerena članovima Hrvatske salezijanske provincije sv. Ivana Bosca iz Zagreba. Misija danas broji 20.000 vjernika.

HKM Srednji Baden danas se sastoji od zajednica Baden-Baden, Bretten, Bruchsal, Eppingen, Gaggenau, Karlsruhe, Kehl, Mingolsheim, Offenburg, Pforzheim, Rastatt i Waghäusel-Kirrlach. Voditelj misije je o. Ivo Nedić, a u misiji djeluju dušobrižnici o. Vjekoslav Kanić, o. Sebastijan Marković i o. Stjepan Matijević, pastoralni suradnici Sanja Gluhak i  Darko Rubčić te tajnica Monika Mišić.

Misna slavlja slave se u: Baden-Badenu – crkva St. Josef, u Brettenu – crkva St. Elisabeth, u Bruchsalu – crkva St. Paul, u Eppingenu – crkva Unsere Liebe Frau, u Gaggenau – crkva St. Josef, Karlsruhe – crkva St. Michael, u Kehlu – crkva St. Johannes Nepomuk, u Offenburgu – crkva St. Fidelis, u Pforzheimu – crkva St. Antonius, u Rastattu – crkva Herz Jesu im Dörfel i u Waghäusel-Kirrlachu – St. Kornelius und Cyprian.

U misiji se drži vjeronauk, a tu je i pjevački zbor, dječji zbor, igraonica i folklor. Misija ima i svoju internetsku stranicu: http://www.hkm-mittelbaden.de. U misiji djeluju brojne zajednice – ministranti, čitači, crkveni zborovi, misijska vijeća, folklor. Redovito se drži vjeronauk za sve dobne skupine, dijele se sakramenti, skrbi se za bolesnike i zatvorenike. Članovi misije su prisutni na hodočašćima (Lourdes, Fatima, Rim, Sveta Zemlja …). U misiji trajno djeluje karitativni duh. Brojni angažirani vjernici laici snaga su i potpora za daljnji rad.

Šezdesetih su se godina na području današnje misije slavile mise na hrvatskom jeziku ponajviše zahvaljujući skrbi tadašnjih dušobrižnika fra Dane Milasa i vlč. Ivana Plješe koji su među Hrvatima djelovali na području gotovo cijele nadbiskupije Freiburg. Kako je misija nastala od bivših misija – Karlsruhe, Pforzheim–Bruchsal, Gaggenau–Rastatt i Offenburg, u nastavku donosimo i nekoliko podataka o svakoj od njih.

[Tekst preuzet i neznatno prerađen iz knjige dr. Adolfa Polegubića:
Dušobrižništvo za Hrvate u Njemačkoj. Hrvatski dušobrižnički ured,
Frankfurt am Main, 2017., str. 115-118.]

Hrvatska katolička misija Mittelbaden