Raspored vjeronauka Karlsruhe

Termin

Razred

Vjeroučitelj

Subota, 10:00 – 10:45 sati

1. i 2. razred

Sanja Gluhak, pastoralna suradnica

Subota, 11:00 – 11:45 sati

3. razred (prvopričesnici)

Sanja Gluhak, pastoralna suradnica

Subota, 10:00 – 10:45 sati

4. razred

Don Vjekoslav Kanić

Subota, 11:00 – 11:45 sati

5. i 6. razred

Don Vjekoslav Kanić

Subota, 10:00 – 10:45 sati

7., 8. i 9. razred (krizmanici)

Don Sebastijan Marković

Karitativni duh – humanitarna pomoć

“Ljubav Crkve prema siromasima […] dio je njezine stalne tradicije.” Ta se ljubav nadahnjuje Evanđeljem blaženstava, Isusovim siromaštvom i pažnjom prema siromasima. Ljubav prema siromasima jedan je od razloga dužnosti rada, kako bi se “imalo što podijeliti s potrebnima”. Ona se ne proteže samo na materijalno siromaštvo, nego i na mnogobrojne oblike kulturnoga i vjerskog siromaštva. […]

Djela milosrđa jesu djela ljubavi kojima pritječemo u pomoć bližnjemu u njegovim tjelesnim i duhovnim potrebama. Poučavati, savjetovati, tješiti, bodriti, djela su duhovnog milosrđa, kao i praštati i strpljivo podnositi. Djela tjelesnog milosrđa jesu poglavito nahraniti gladne, ugostiti beskućnike, odjenuti one koji trebaju odjeće, pohoditi bolesne i utamničene, pokopati mrtve. Među tim djelima, milostinja dana siromasima jedno je od glavnih svjedočanstava bratske ljubavi. (Katekizam Katoličke crkve, br. 2444 i 2447)

U HKM Mittelbaden trajno i snažno djeluje karitativni duh. Od brojnih realiziranih humanitarnih akcija izdvajamo posljednje tri:

 • Godine 2019. pokrenuta je akcija kumstava, odnosno prikupljanje novčanih sredstava za stipendiranje siromašnih učenika u afričkoj misiji Tatale (Gana). Naši vjernici su sudjelovali sa 100 eura; taj je naime iznos dovoljan da se pokriju troškovi školarine i po jedan obrok za djecu u Africi kroz jednu školsku godinu. U 2019. i 2020. godini sklopljeno je preko 200 kumstava.
 • Godine 2020. naši su vjernici skupili preko 40.000 € i time omogućili izgradnju crkve posvećene Gospi Afričkoj u selu Yachado u misiji Tatale te izgradnju dva bunara s pitkom vodom.
 • Godine 2020. vjernici misije Mittelbaden skupili su i 8.500 € za obnovu Doma za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi “Kuća sv. Franje” u Vugrovcu (RH), koji je oštećen u razornom potresu 22. ožujka 2020., te za ostale obitelji stradale u potresu.

Posjet bolesnika

Posjet bolesnika spada među sedam tjelesnih djela milosrđa i vrlo je praktičan način pomaganja bolesnima i starijima, brinući se za njihove fizičke potrebe i nudeći im društvo i prijateljski razgovor.

Bolest i patnja su se uvijek ubrajali među najteža pitanja koja stavljaju na kušnju ljudski život. U bolesti čovjek doživljuje svoju nemoć, svoju ograničenost i privremenost. U svakoj bolesti možemo nazreti smrt.

Bolest može čovjeka dovesti do tjeskobe, do zatvaranja u se, ponekad čak do očaja i do pobune protiv Boga. Ali može ga dovesti i do veće zrelosti, pomoći mu da u svom životu razluči ono što nije bitno te se okrene k onome što je bitno. Bolest čovjeka vrlo često izazove da Boga traži i da mu se vrati.

Kristovo suosjećanje s bolesnima i njegova brojna iscjeljenja svakovrsnih bolesnika očit su znak da je Bog pohodio narod svoj i da se približilo Kraljevstvo Božje. Ali Isus ima vlast ne samo liječiti nego i otpuštati i grijehe: on je došao izliječiti čitavoga čovjeka, dušu i tijelo. Isus je liječnik kojega bolesnici trebaju. Njegovo suosjećanje sa svima koji trpe ide tako daleko da se s njima poistovjećuje: “oboljeh i pohodili ste me” (Mt 25,36). Isusova posve osobita ljubav prema bolesnima kroz vjekove nije prestala poticati kršćane na posebnu brigu prema svima koji trpe na tijelu i duši. Ta je briga uzrok neumornih napora da im se olakšaju muke.

“Bolesne liječite!” (Mt 10,8). “Tu je zadaću Crkva primila od Gospodina i trudi se da je izvrši brigom za bolesne i zagovornom molitvom kojom ih prati. Crkva vjeruje u oživljujuću prisutnost Krista, koji je liječnik dušâ i tijelâ. Ta je prisutnost posebno djelotvorna u sakramentima, a najizražajnije u euharistiji, kruhu koji daje život vječni; na povezanost ovoga kruha s tjelesnim zdravljem upućuje sveti Pavao.” (Katekizam Katoličke crkve, br. 1500–1509)

Svi naši bolesni i nemoćni vjernici koji žele primiti bolesničko pomazanje ili sakrament ispovijedi i euharistije, imaju puno pravo na to. Potrebno je da netko od članova obitelji ili prijatelja nazove svećenika ili dođe osobno u župni ured (Marienstr. 80, 76137 Karlsruhe) i prijavi takvu osobu. Svećenik će doći u bolnicu ili kuću u kojoj se bolesnik nalazi.

Hodočašća

[…] Hodočašća podsjećaju na naš hod zemljom prema nebu. Ona su tradicionalno jaka vremena za obnovu molitve. Svetišta su hodočasnicima, koji traže svoja živa vrela, izvanredna mjesta da “kao Crkva” dožive pojedine oblike kršćanske molitve. (Katekizam Katoličke crkve, br. 2691)

Tijekom povijesti, kršćanin je polazio na put da slavi svoju vjeru na mjestima koja čuvaju uspomenu na Gospodina ili na onim mjestima koja predstavljaju važne trenutke povijesti Crkve. Posjećivao je svetišta koja časte Majku Božju ili svetišta koja podržavaju živim primjer svetaca. Njegovo je hodočašćenje proces obraćenja, žudnja za intimnošću s Bogom, povjerljiva molitva za svoje materijalne potrebe. U svim svojim mnogostrukim vidovima hodočašće je uvijek bilo za Crkvu čudesni dar. (Dokument Svete Stolice Hodočašće u velikom jubileju 2000. godine)

Već tradicionalno Hrvati iz cijele Zapadne Europe, pa tako i iz HKM Mittelbaden, u vrijeme svetkovine Uzašašća Gospodinova dolaze na svoje zajedničko hodočašće u Lurd. U tih nekoliko dana tisuće Hrvata svake godine zajedno mole, pjevaju, ispovijedaju se te se posvećuju osobnim molitvama i zavjetima. Osim Lurda hodočasti se i u Fatimu, Rim te Svetu zemlju.

Molitvene zajednice

“Ako dvojica od vas na zemlji jednodušno zaištu što mu drago, dat će im Otac moj, koji je na nebesima. Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima.” (Mt 18,19-20)

“Za kršćansku molitvu nema drugog puta osim Krista. Bila naša molitva zajednička ili osobna, usmena ili unutarnja, nema pristupa k Ocu, osim ako molimo  ‘u ime’ Isusovo. Sveto je Isusovo čovještvo dakle put po kojemu nas Duh Sveti uči moliti Boga našeg Oca.” (Katekizam Katoličke crkve, br. 2664)

U našoj misiji u nekoliko centara djeluju neformalne molitvene zajednice čiji članovi predmole krunicu prije svete mise.

U misiji također djeluje Inicijativa ’40 dana za život’, laička ekumenska molitvena pro-life inicijativa za život a posredno i inicijativa za zaustavljanje abortusa. U prostorijama misijskog centra u Pforzheimu jedanput mjesečno sastaje se na molitvu više od 30 vjernika iz naše misije. Inicijativa je sa svojim kampanjama aktivna dva puta godišnje, za vrijeme korizme i u jesen, kada njezini članovi mole i poste 40 dana bez prestanka za svu nerođenu djecu.

Crkveni zborovi

Liturgijsko pjevanje nije samo ukras liturgiji. Ono je potrebit i sastavni dio liturgije ne radi estetskih razloga, nego zato što pridonosi rastu i očitovanju vjere, dakle Božjoj slavi i posvećenju vjernika, a to i jest svrha svete glazbe. Crkveni zbor na poseban način sudjeluje u liturgiji, obogaćuje liturgiju i tako približava ljepotu Kraljevstva Božjega po liturgiji nama koji smo već sada ovdje.

“Glazbena predaja sveopće Crkve predstavlja blago neprocjenjive vrijednosti, koje se između ostalih izraza umjetnosti ističe time što ono, kao sakralno pjevanje sljubljeno s riječima, tvori nuždan i neodjeljiv dio svečanoga bogoslužja. […] Sakralna će glazba stoga biti to svetija što se bude tješnje povezala s bogoslužnim činom, bilo da srdačnije izrazi molitvu bilo da potiče jednodušnost, bilo da svete obrede obogati većom svečanošću. […] Neka se najvećom brižljivošću čuva i njeguje blago sakralne glazbe. Neka se uporno promiču pjevački zborovi. […] Crkva smatra gregorijansko pjevanje vlastitim rimskoj liturgiji; stoga neka ono u liturgijskim činima, uz jednakost ostaloga, zadrži glavno mjesto. Druge vrste sakralne glazbe, osobito polifonija, nikako se ne isključuju iz bogoslužnih slavlja, ako odgovaraju duhu liturgijskoga čina. […] Neka se mudro njeguje pučko vjersko pjevanje, tako da glasovi vjernika mogu odzvanjati u pobožnim i svetim vježbama te u samim liturgijskim činima, prema odredbama i propisima rubrika.” (Konstitucija o svetoj liturgiji Sacrosanctum Concilium, 112–121).

U našoj misiji djeluje nekoliko mješovitih crkvenih zborova:

Čitači

Sveto pismo je riječ Božja upućena ljudima. Čitač prenosi Božju riječ narodu Božjem okupljenu na liturgijskom slavlju za izgradnju i posvećenje naroda Božjega i samog čitača. Kako će ta Božja riječ biti prenesena i posredovana u ovom našem vremenu, u velikoj mjeri ovisi o čitačima koji je danas čitaju.

“Stoga neka svoju ulogu vrše tako iskrenom pobožnošću i urednošću kakva pristoji tako važnoj službi i kakvu Božji narod od njih s pravom traži. Sve ih treba na svoj način brižljivo zadojiti liturgijskim duhom i poučiti da svoje uloge obavljaju pravilno i skladno.” (Konstitucija o svetoj liturgiji Sacrosanctum Concilium, 29).

Svaki odgovoran čitač će se prije svakog nastupa prikladno pripremiti za čitanje Božje riječi na liturgijskim slavljima. Svaki je detalj važan, od uredne odjeće, držanja i govora tijela do dobro pročitanog teksta, koji treba polako i razgovijetno čitati poštujući znakove pravilnog čitanja.

Nekoliko pravila za ispravno čitanje

 1. Čitanje Božje riječi iz Svetoga pisma i predmoljenje molitava (akolitat) jesu službe, dapače zvanja, među mnogim službama u Crkvi.
 2. Što nismo razumjeli, ne možemo dobro ni pročitati. Stoga se kod kuće trebamo temeljito pripremiti.
 3. Tko samo očima pročita što želi pripremiti, zatajit će u crkvi. Tek kad se glasno čita, primjećuju se zamke u tekstu, ali i njegova ljepota i snaga.
 4. Priprema teksta za čitanje počinje njegovom raščlambom. Tako dobivamo pregled i postajemo sigurni.
 5. Zarez nije nedvojben znak za stanku. Ponekad ga moramo prečitati (zanemariti), ponekad ga iskoristiti kao točku ili pak točku-zarez. Staro pravilo da kod zareza glas ide prema gore vodi u zabludu.
 6. Također dvotočku i znake navoda moramo uglavnom zanemariti ukoliko hoćemo čitati onako kako se govori.
 7. Ispravan naglasak nije stvar sreće, nego također pitanje pripreme. Uglavnom se previše naglašava, jer svaka misaona cjelina smije imati samo jednu jako naglašenu riječ.
 8. Vrlo rijetko naglasak leži na pridjevima, riječima negacije i svršetku rečenice.
 9. Kod čitanja treba sačuvati govornu melodiju. Zajedno s naglascima i izmjenom govorne brzine govorna melodija daje rečenicama boju i zvučnost.
 10. Ne sluša se samo ušima, nego i očima. Vodite računa o vašem hodu, stajanju, rukama, knjizi i odjeći.
 11. Dah (disanje) je struja koja nosi riječi. Mirno disanje umiruje samog čitača i prenosi se na slušatelje; tempo govora i pauza reguliraju se sami od sebe.
 12. Vizualni kontakt je važan; ne samo prije početka čitanja pogledati slušateljstvo, nego i nakon svakog odlomka, kako to čine televizijski spikeri.
 13. Za slušatelje je najugodnije kad lektor govori ili pjeva “prsnim glasom”. Zato treba početi prirodnim dubokim glasom i bezuvjetno dubokim završiti.
 14. Brižljiv (artikuliran) izgovor posreduje slušateljima dojam da čitatelj ozbiljno uzima i tekst i njih same. S druge strane izgovor ne smije postati afektirajući, izvještačen.
 15. Ophođenje s mikrofonom također valja naučiti. To su vrlo osjetljivi tehnički aparati, koji se upotrebljavaju s razumom i pažnjom. Inače će više smetati, negoli koristiti.

Ministranti

Naziv ministrant potječe od latinske riječi “ministrare”, što znači “služiti”. Ministranti su sudionici bogoslužja. Pod misnim slavljima oni poslužuju, pomažu svećeniku obavljajući povjerene im zadaće. Prije nego budu primljena u ministrantsku službu, sva djeca trebala bi proći neki oblik obuke u kojoj bi se upoznala s najvažnijim vremenima i svetkovinama crkvene godine, zatim s tijekom bogoslužja, različitim obredima, znakovima i simbolima kao i pojedinačnim službama.

Kao prvi ministrant Katoličke crkve spominje se sveti Tarzicije, dječak mučenik iz druge polovice 3. stoljeća. On je zaštitnik ministranata, mladih i čuvara Presvetog Sakramenta (spomendan 15. kolovoza).

Ministrantska obećanja

 • Ministrant služi Kristu, najboljem učitelju.
 • Ministrant uvijek ostaje vjeran svojoj Katoličkoj crkvi.
 • Ministrant je ozbiljan i pobožan na svetoj misi.
 • Ministrant je u miru s Bogom, sa svojim bližnjima i nastoji uvijek biti sve bolji.
 • Ministrant sluša svoje roditelje, učitelje i svoga svećenika.
 • Ministrant je pravi prijatelj.
 • Ministrant ne psuje i ne laže.
 • Ministrant je veseo i uvijek spreman pomoći drugima.
 • Ministrant nasljeduje Mariju čistim srcem.
 • Ministrant moli osobno i u zajednici.

Molitva ministranata prije svete mise

Bože, ti divnim redom dijeliš službe anđelima i ljudima. Daj da i ja kod ove svete mise služim tvome žrtveniku, radosno, pobožno, te da svojim životom svjedočim svoju vjeru! Sveti Tarzicije i sveti Dominiče Savio, molite za nas. Zdravo Marijo… Slava Ocu… Marijo, Pomoćnice kršćana, moli za nas!

Molitva ministranata poslije svete mise

Predobri Bože, hvala ti što sam mogao/la služiti kod ove svete mise. Budi sa mnom sada i svakoga dana. Obećavam da ću se truditi bolje služiti, radosnije i spremnije. Isuse, blagoslovi mene i sve moje prijatelje ministrante/ice. Pobudi u nama klicu duhovnog zvanja! Srce Isusovo, uzore svećeničkog srca, daj nam svetih svećenika, redovnika i redovnica! Amen. Slava Ocu… Marijo, Pomoćnice kršćana, moli za nas!

Kontakt Karlsruhe

Misijski ured Karlsruhe
Marienstr. 80
76137 Karlsruhe
Tel.:
Fax.:
Mob.:  (u hitnim slučajevima)
Uredovno vrijeme:
Utorak, srijeda, četvrtak, petak od 09.00 do 12.00 sati.

Kontakt Pforzheim

Misijski ured Pforzheim
Marienstr. 2
75172 Pforzheim
Tel.:
Fax.:
Uredovno vrijeme:
Utorak, srijeda, petak od 09.00 do 12.00 sati.

Hrvatska katolička misija Mittelbaden (Srednji Baden)

Godine 2005. osnovana je Hrvatska katolička misija Srednji Baden (Mittelbaden) sa sjedištem u Karlsruheu, u koju su tada ujedinjene bivše hrvatske katoličke misije – Karlsruhe, Pforzheim–Bruchsal, Gaggenau–Rastatt i Offenburg. Pastoralna je skrb povjerena članovima Hrvatske salezijanske provincije sv. Ivana Bosca iz Zagreba. Misija danas broji 20.000 vjernika.

HKM Srednji Baden danas se sastoji od zajednica Baden-Baden, Bretten, Bruchsal, Eppingen, Gaggenau, Karlsruhe, Kehl, Mingolsheim, Offenburg, Pforzheim, Rastatt i Waghäusel-Kirrlach. Voditelj misije je o. Ivo Nedić, a u misiji djeluju dušobrižnici o. Vjekoslav Kanić, o. Sebastijan Marković i o. Stjepan Matijević, pastoralni suradnici Sanja Gluhak i  Darko Rubčić te tajnica Monika Mišić. (više…)

Hrvatska katolička misija Gaggenau-Rastatt

Svečanost primopredaje bivše HKM Gaggenau-Rastatt sadašnjoj misiji Srednji Baden sa sjedištem u Karlsruheu i ispraćaj voditelja HKM fra Miroslava Baruna, franjevca trećoredca, koji je u misiji djelovao 35 godina, bila je 1. srpnja 2007. u crkvi Sv. Marije u Gaggenau. Najprije je osnovana 1971. HKM Baden-Baden, dok je na tom području djelovao fra Dane Milas (1966. – 1972.), član Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja sa sjedištem u Splitu. fra Dane Milas je godinu dana kasnije, 1972. otišao u Berlin, a Nadbiskupski ordinarijat u Freiburgu imenovao je o. Baruna voditeljem HKM Baden-Baden. Budući da je u Gaggenau bilo više Hrvata, sjedište misije iz Baden-Badena premješteno je u Gaggenau i tako je nastala HKM Gaggenau-Rastatt. (više…)

Hrvatska katolička misija Karlsruhe

Više godina prije osnutka HKM Karlsruhe u tom gradu i okolici pastoralno je djelovao vlč. Anton Kosina iz Ludwigshafena. HKM Karlsruhe je osnovana 3. listopada 1970. dolaskom svećenika Krčke biskupije vlč. Ivana Plješe, koji je misiju vodio od 1970. do prestanka njezina samostalnog djelovanja i ujedinjenja u HKM Mittelbaden 2005. Vlč. Plješa je djelovao i na području Pforzheima i Mosbacha. U misiji su kao pastoralni suradnici djelovali: sestra milosrdnica s. Danijela Juriša (1972. – 1992.), Ivan Bošnjak (1992. – 2012.) i Sanja Jakopić (2013.). (više…)

Hrvatska katolička misija Offenburg

HKM Offenburg je osnovana u siječnju 1974. Na području misije djelovali su fra Danijel Milas (1966. – 1972.), potom franjevci trećoreci fra Miroslav Barun (1972. – 1974.), fra Nikola Nižić (1974. – 1984.) i fra Ivan Badurina (1984. – 2005.). HKM Offenburg je 1. rujna 2005. postala sastavnicom HKM Mittelbaden, a o. Badurina je do 15. rujna 2006. u Offenburgu obnašao službu dušobrižnika-kooperatora, nakon čega se vratio u domovinu. Kao pastoralne suradnice u misiji su djelovale s. Ljubica Bilobrk (1990. – 1992.) i s. Mariangela Todorić (1992. – 1994.) (više…)