Menu Close

Rubno u čežnji za prepoznatljivošću

Sasvim na rubu zemljopisnog prostora Hrvatske katoličke misije Mittelbaden (Srednji Baden) u Njemačkoj su dvije njezine podružnice: Kehl i Offenburg. One su uz granicu Francuske.

U crkvama ovih mjesta: St. Johannes Nepomuk (Kehl) i St. Fideleis (Offenburg) slave se svete mise na hrvatskom jeziku. Do 2005. godine ove su dvije zajednice bile zasebna misija sa sjedištem u Offenburgu. Tijekom novčane oskudice u Njemačkoj, ovdašnja je Katolička crkva pristupila restrukturiranju i integraciji nekih hrvatskih zajednica u manji njihov broj. Time je smanjen i broj pastoralnih djelatnika i djelatnica. Tako su i zajednice Kehla i Offenburga i još neke druge uključene u jednu misiju: Hrvatska katolička misija Mittelbaden sa sjedištem u Karlsruhe.

Kao što su zajednice vjernika Kehla i Offenburga na prostornom rubu te misije, slično tome su oni tu prostornu rubnost počeli doživljavati i duhovnom rubnošću. I prije i poslije spajanja tih dviju zajednica u HKM Mittelbaden nisu u njima, već u njemačkim zajednicama, podjeljivane prve svete pričesti. Godine 2017/2018 počele su za obje zajednice priprave za pristup sakramentu sv. ispovijedi i prve pričesti u hrvatskoj zajednici. Priprave su bile tijekom godine u gradu Kehlu u crkvi St. Johannes Nepomuk; u ovom mjestu radi vremena i prostora. Neposredna priprava za prvu ispovijed uključila je roditelje i njihove prvopričesnike. Ogledna prva ispovijed je bila popraćena znakovima, simbolima: svjetlo milosti Isusa Krista poništava tminu grijeha.

U toj je crkvi bilo sve priređeno iznimno lijepo i privlačno; s htijenjem da izvanjski čar slavljeničkog okruženja podsjeća sve nazočne na ljepotu i blistavost milosti Isusa Krista. Iznimno svečano prvopričesničko misno slavlje je bilo 15. travnja 2018. u crkvi St. Johannes Nepomuk u Kehlu u 11.00 sati. Svi elementi slavlja su svojom kvalitetom plijenili pozornost nazočnih vjernika. Glazbeni program prvopričesničkog slalja izvodio je novo-osnovani mladi zbor „Agape“ pod stručnim vodstvom i zanosnim ravnanjem maestre Tajane Šarić.

Ovi prvopričesnici su pristupili stolu Gospodnjem; vidjeli su, blagovali novi nebeski kruh i doživjeli kako je Isus dobar: Ćorić Emanuel, Jurković Dominik, Salapić Marta i Šarić Laura. Možda ćete se podrugljivo nasmijati i u sebi reći: Zar toliku glasnost zaslužuje to četvero dječice s nekog ruba? Baš i radi rubnog, ali ne samo radi njega.

U prvopričesničkom slavlju osim mjesnih vjernika bili su i gosti rodbina i prijatelji iz raznih krajeva: Njemačke, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i dr. Nakon misnog slavlja svi su oni izražavali svoje veliko sviđanje njegovoj visokoj kvaliteti. Bili su duboko osvjedočeni: Zajednice vjernika hrvatskog jezika Kehla i Offenburga su na jednom zemljopisnom rubu Misije Mittel Baden, ali nisu na vjerničkome duhovnome rubu! Na to su svi bili ponosni. Da bi nešto rubno postalo prepoznatljivo: što treba poduzeti? Treba se nešto prepoznatljivo kvalitetno dogoditi, premda i neznatno sićušno, kao što je to bilo u Kehlu 15. travnja 2018. Svečano prvopričesničko slavlje je predvodio dr. Vinko Kraljević.

Tekst: dr. Vinko Kraljević i Tajana Šarić
Foto: Tajana Šarić