Poznati kandidati za novi sastav Misijskog pastoralnog vijeća Pforzheim

Dragi vjernici iz Pforzheima i okolice, poznata su imena svih kandidata za izbore novoga Misijskog pastoralnog vijeća koji će se održati u nedjelju, 17. 7. u Pforzheimu, nakon svete mise u 16.00 sati u crkvi St. Antonius.

Na listi se nalazi ukupno 19 kandidata: Anušić Vinko, Božić Monika, Čuljak Darko, Ćorić Hrvoje, Jurić Franjo, Kalić Ivan, Kokić Marina, Kolić Bernard, Lukić Miroslav, Matešić Ivka, Petran Saša, Premužić Damir, Rokić Anto, Rubčić Martina, Spajić Domagoj, Stjepanović Paolina, Vidović Marinko, Vincek Zvonko i Vukoje Anđelka.

Napomene:

  • Glasovati mogu samo osobe s napunjenih 16 godina koje žive na području Pforzheima i okolice.
  • Može se odabrati najviše 12 kandidata. Listovi koji budu označeni s više od 12 kandidata smatrat će se nevažećima. Naglašavamo da je 12 maksimalni broj kandidata koje je moguće označiti, a manje od 12 je dozvoljeno.
  • Osoba može glasovati isključivo u svoje ime (ne može predati glasački list od drugih osoba).
Hrvatska katolička misija Mittelbaden