Zaziv Duha Svetoga za početak nove školske i vjeronaučne godine

U nedjelju, 24. 9. 2023. bit će pod svim misama u našoj misiji zaziv Duha Svetoga za blagoslovljen početak nove školske i vjeronaučne godine.

Molit ćemo zajedno Duha Svetoga da bdije nad našom djecom, da napreduju u mudrosti i znanju i kreposnom životu.

Pozivamo roditelje i djecu, posebno onu koja se ove godine pripremaju za sakrament svete euharistije i svete potvrde, da dolaze redovito na svete mise!

Hrvatska katolička misija Mittelbaden