Menu Close

Euharistija ili sveta pričest

Sveta pričest je sakrament u kojemu pod prilikama kruha i vina primamo pravo tijelo i pravu krv Isusa Krista. Taj sakrament ustanovio je Krist Gospodin na Posljednjoj večeri. On je tada blagoslovio kruh i rekao: »Uzmite i jedite! Ovo je tijelo moje, koje se za vas predaje.« Blagoslovio je kalež i vino i rekao: »Ovo je krv moja, krv saveza, koja se za vas prolijeva, za oproštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen.«

Sakramente kršćanske inicijacije – krštenje, euharistiju i potvrdu – podjeljuje mjesni biskup ili svećenik koji je delegiran od biskupa.

Važno!

Sakramentu Svete (Prve) pričesti pristupaju djeca trećeg razreda. Važna je temeljita priprava za koju je potrebno prijaviti se na početku školske godine.