Dvojezična brošura o Hrvatskoj katoličkoj misiji Mittelbaden

U izdanju naše Misije iz tiska je nedavno izašla brošura na hrvatskom i njemačkom jeziku pod nazivom Hrvatska katolička misija Mittelbaden (Srednji Baden), odnosno Kroatische Katholische Mission Mittelbaden u kojoj su na 28 stranica, uz mnoštvo fotografija, ukratko prikazane sve aktivnosti koje se odvijaju u Misiji.

Dva su razloga zbog kojih smo osjetili potrebu za izdavanjem jedne ovakve brošure: prvi je trenutna sveobuhvatna reorganizacija teritorijalnog ustrojstva i pastoralnog djelovanja u Nadbiskupiji Freiburg – proces poznatiji pod nazivom „Kirchenentwicklung 2030“ [Razvoj Crkve 2030.] – te status i izazovi koji očekuju strane katoličke misije i zajednice unutar ovoga procesa. „Svijet se brzo mijenja. Naše društvo postaje sve raznolikije, nove tehnologije mijenjaju iz temelja život i rad uopće, a demografske promjene okreću dobnu piramidu naglavačke. Mijenjaju se oblici angažmana u društvu i crkvi. Ljudi traže nove načine kako zajedno živjeti, izražavati i slaviti svoju vjeru. Mnogi ljudi sve više doživljavaju crkvene ponude stranima odnosno neprikladnima te napuštaju Crkvu. Smanjuje se također broj suradnika unutar Crkve. Nadbiskupija Freiburg suočava se s ovim izazovima opsežnim procesom okrenutim budućnosti koji je pokrenuo nadbiskup Stephan Burger: Razvoj Crkve 2030. Osnova i obvezujući zahtjev je biskupijska strategija s vizijom, vrijednostima i 13 strateških ciljeva.“ – tako stoji na službenoj stranici Nadbiskupije (https://kirchenentwicklung2030.de/).

Drugi razlog jest među samim hrvatskim vjernicima nedovoljno poznavanje života i svih aktivnosti koje se provode u našoj teritorijalno velikoj i organizacijski veoma zahtjevnoj misiji Mittelbaden.

Vjerujemo da će ova brošura biti korisna i od pomoći kako njemačkoj tako i hrvatskoj vjerničkoj zajednici u njihovu boljem međusobnom razumijevanju i još kvalitetnijoj suradnji.

Urednik brošure je past. djelatnik Darko Rubčić; nakladnik je Hrvatska katolička misija Mittelbaden; u ime nakladnika don Ivo Nedić. Posebna zahvala ide svima koji su sudjelovali u ovom projektu: prijevod teksta na njemački – gđa Eva Pranjić (Karlsruhe), korektura njemačkog teksta – dr. Jozo Džambo (München), grafičko oblikovanje i prijelom – gosp. Branko R. Ilić (Sarajevo), tisak – tiskara Grafomark d.o.o. (Zagreb).

Kratko predstavljanje brošure bit će pred kraj mise u nedjelju, 5. svibnja 2024. u zajednicama Karlsruhe, Bruchsal i Pforzheim.

Hrvatska katolička misija Mittelbaden