Vjeronauk u Mingolsheimu

Po zamolbi voditelja misije don Ive Nedića, gosp. Josip Vasilj je obavio razgovor sa župnikom župe St. Lambertus u Mingolsheimu Wolfgangom Kesenheimerom u vezi s prostorom za vjeronauk. Do sada se vjeronauku održavao u školi, ali zbog pandemije koronavirusa to više nije moguće. Zabranjene su sve dodatne aktivnosti u školama.

Dobrotom župnika dobit ćemo crkveni prostor. Ovih dana ćemo stupiti u osobni razgovor. Molimo roditelje koji imaju djecu za vjeronauk da s tim računaju. O svemu ćete biti na vrijeme informirani.

Hrvatska katolička misija Mittelbaden